logo Helse Nord

Opprettholder forslag om PCI-tilbud i Bodø

- Jeg står fast på min innstilling om at det bør etableres et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø, sier administrerende direktør i Helse Nord RHF, Lars Vorland.

Publisert 06.12.2017
Sist oppdatert 08.12.2017
Lars Vorland
Vorland har sendt sin sak til styret i Helse Nord RHF. Styret skal i møte 13. desember ta stilling til om det skal opprettes enda et tilbud om PCI-behandling ved hjerteinfarkt i tillegg til PCI-senteret i Tromsø.

Tredje behandling

Det er tredje gang styret har denne saken til beslutning. Én gang har saken blitt trukket fra møtet, og nå sist i styremøtet 25. oktober ba styret om mer informasjon. Styret ba blant annet om en risikovurdering. Risikovurderingen var klar 30. november og anbefaler at det opprettes et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø.

Understøtter innstillingen

– Risikoanalysen styret har bedt om er gjennomført. Jeg er tilfreds med at det er foreslått risikoreduserende tiltak som understøtter min innstilling. Jeg ber styret i Helse Nord RHF om å opprette et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø, til beste for våre pasienter, sier Vorland.


Kontakt
For intervjuavtaler med Lars Vorland, ta kontakt med Anne May Knudsen, tlf. 975 92 815.

Les mer om PCI-saken