logo Helse Nord

Pakkeforløp innføres for psykisk syke og rusavhengige

 – Vi trenger trygghet og forutsigbarhet når sykdom rammer, sa helseminister Bent Høie under lanseringen av pakkeforløpene for psykisk helse og rus. De første pasientene kan henvises fra 1. januar 2019.

Publisert 13.09.2018
Sist oppdatert 15.02.2019
Bent Høie
Helsedirektoratet har utviklet pakkeforløpene i tett samarbeid med brukerorganisasjoner og ulike fagmiljøer. Oppdraget ble gitt av Helse- og omsorgsdepartementet i 2016.

– Vi trenger trygghet og forutsigbarhet når sykdom rammer. Å ikke vite hva som skjer gjør det tyngre å være syk. I 2015 innførte regjeringen pakkeforløp for kreft. Det har ført til at kreftpasientene har fått bedre behandling og føler seg tryggere. Nå skal pasienter med psykiske lidelser og rusproblemer få den samme tryggheten og forutsigbarheten, sa helseminister Bent Høie (H) da pakkeforløpene for psykisk helse og rus ble presentert i Oslo onsdag 12. september.

Målet med pakkeforløpene er at de skal legge til rette for gode, individuelle behandlingsforløp med bedre samhandling, klare ansvarsforhold og gode overganger mellom ulike tjenester.

Pasienter kan henvises fra 1. januar 2019

De generelle forløpene som nå blir tilgjengelige for tjenesten vil gjelde en stor del av pasientene innenfor psykisk helse og rus. Fra nyttår skal de første pasientene henvises til disse forløpene:

  • Utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne
  • Utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge
  • Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
Til sammen skal det lanseres seks pakkeforløp. De tre neste kan henvises til fra 15. februar 2019:

  • Mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksne
  • Utredning og behandling av tvangslidelse (OCD) hos barn, unge og voksne
  • Spiseforstyrrelser hos barn og unge

Pakkeforløp for gravide som bruker/har brukt alkohol, vanedannende legemidler og/eller illegale rusmidler kommer noe senere. 

Regionale implementeringskonferanser

I oktober vil de de regionale Helseforetakene gjennomføre konferanser om innføring av pakkeforløp, sammen med sentrale aktører fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten, spesialisthelsetjenesten og brukerorganisasjonene.  

Implementeringskonferansene i Helse Nord arrangeres i: 


Har du spørsmål?

Regional plan for implementeringLanseringen av pakkeforløpene for psykisk helse og rus

12. september 2018 ble Nasjonal lanseringskonferanse for Pakkeforløp for psykisk helse og rus holdt i Oslo. Der deltok både statsminister Erna Solberg, helseminister Bent Høie og ikke minst brukere av tjenesten.
Se opptakene fra Nasjonal lanseringskonferanse 12. september (youtube.com)
Erna Solberg