logo Helse Nord

PCI-saken utsettes

Styresaken om et PCI-tilbud i Bodø utsettes.

Publisert 20.02.2017
Sist oppdatert 06.12.2017
Styret i Helse Nord RHF skulle 22. februar 2017 behandlet sak om koronar angiografi og PCI i behandling av hjerteinfarkt – organisering av tilbudet i Helse Nord. 

– En etablering av PCI-tilbudet ved Nordlandssykehuset Bodø som en senter-satellitt-modell er avhengig av et samarbeid mellom fagmiljøene i Tromsø og Bodø. Dette er det mest kritiske punktet for å lykkes. Det viser også den eksterne risikovurderingen. Styrken og formen på reaksjonene som er kommet gjør at det ikke ville være forsvarlig å sette i gang et slikt arbeid nå. Derfor utsetter jeg, i samråd med styreleder Marianne Telle, saken fra behandling i dette styremøtet. Vi vil bruke tiden framover til å avklare forutsetningene for et samarbeid, sier administrerende direktør Lars Vorland i Helse Nord RHF. 

Risikovurderingen av en etablering av PCI og angiografi, gjort av eksterne fagfolk, viser at det er viktig med godt samarbeid med en moderinstitusjon og at det må benyttes erfarne hjertemedisinere til å utføre PCI og angiografi. I motsatt fall vil det være stor sannsynlighet for utfordringer ved oppstart med svært høy negativ konsekvens. 

PCI-tilbudet i Bodø er foreslått opprettet som et samarbeid mellom Universitetssykehuset Nord-Norge og Nordlandssykehuset, i en såkalt faglig senter-satellitt-modell. Forslaget er at tilbudene i Tromsø og Bodø skal drives som ett fagmiljø av de samme fagfolkene, noe som vil gi faglig høy kvalitet og lik praksis i regionen fra dag en.

Kontakt


For å avtale intervju med Lars Vorland, kontakt Anne May Knudsen, mob. 975 92 815.

Les alt om PCI-saken