logo Helse Nord

Mener nøkkelen ligger i involvering og kommunikasjon

En følelse av å være involvert og verdsatt, og en god kommunikasjon fra toppen og hele veien ned, er noe av det Regionalt brukerutvalg (RBU) forventer av den pågående omstillingsprosessen i Helse Nord.

Jan Eskil Severinsen
Publisert 22.04.2024
Sist oppdatert 23.04.2024
En kvinne med briller
Marit Sørdal sitter i RBU, og håper Helse Nord får inn gode, konstruktive høringsinnspill.

Arbeidet med å sørge for å sikre bærekraft i spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge har pågått siden høsten 2022. Et stykke arbeid som naturlig nok skaper et sterkt engasjement i hele landsdelen, også blant de som representerer selve grunnen til at vi har en spesialisthelsetjeneste - pasientene og de pårørende.

- Da Marit Lind først la fram bakgrunnen for hvorfor vi er nødt til å gjøre endringer gjorde det ting lettere å forstå for mange, inkludert meg selv. Men det krever at man også er åpen for å lytte til det som blir kommunisert. Mange er naturlig nok opptatt av seg og sitt i en slik prosess, og da risikerer man at evnen til å lytte blir redusert, sier Marit Sørdal i Regionalt brukerutvalg (RBU).

Spent på høringsinnspillene

Hun mener god kommunikasjon er en nøkkel for å klare å få gjennomført nødvendige omstillingstiltak.

- Det er veldig viktig. Det handler ikke bare om hva jeg sier, men like mye om evnen din til å lytte til det som blir sagt. Dette er en særlig vanskelig øvelse når man frykter for framtiden til lokale behandlingstilbud.

«Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord» er nå ute på høring, og Sørdal er klar på hva hun ønsker seg.

- Jeg er veldig spent på hvilke høringsinnspill som kommer, og jeg håper virkelig at folk bruker denne muligheten til å påvirke prosessen. Helsetjenester er noe som engasjerer sterkt, og det at noen risikerer å miste et tilbud skaper frykt hos mange. Det merker vi i RBU som jo representerer pasienter og pårørende, og igjen er det måten man kommuniserer på er mye av nøkkelen. Vi ønsker jo alle gode helsetjenester for hele befolkningen, men ser samtidig at det ikke lenger kan gjøres akkurat som før. Vi må endre på ting samtidig som vi ivaretar pasientene, og det tror jeg vi skal få til, sier Sørdal.

Reell påvirkningskraft

Knut Georg Hartviksen er leder i RBU, og tror pasienter og pårørende har en forståelse av at noe må gjøres. Men skal man lykkes i få dem på lag, er involvering en nøkkel.

- Det er viktig for pasienter og pårørende å føle seg involvert og verdsatt. Dersom man ikke lykkes å kommunisere hele veien ned blir endringer vanskelige å gjennomføre, sier Hartviksen.

En mann med briller
Leder i RBU, Knut Georg Hartviksen


Han føler involveringen har blitt bedre de senere årene.

- De vi representerer ser behovet for endringer. Det er vi som pasienter og pårørende som lider mest av ting som ikke fungerer. Det å føle seg involvert og verdsatt i en prosess som dette er veldig viktig. Og dette har blitt bedre de senere årene. Vi har flere med i råd og utvalg hvor vi har reell påvirkningskraft. Vi har en forventning om at denne utviklingen fortsetter, da dette er særlig viktig i slike større prosesser som de vi står i nå.

Regionalt brukerutvalg (RBU)

Brukerutvalgene er sammensatt av representanter fra bruker- og pasientorganisasjoner og representerer pasienter og pårørende.​​

Regionalt brukerutvalg (RBU) er et rådgivende organ for styret og administrerende direktør i Helse Nord RHF og medvirker på overordnet og strategisk nivå.

Hovedfunksjon:

  • sikre tilbakemelding fra brukerne om erfaringer med helsetjenesten
  • gi råd om forbedring og samhandling med andre aktører
  • fremme brukermedvirkning i Helse Nord


Hartviksen er også tydelig på at RBU har en klar forventning om endringer i pasientreiser dersom reiseavstandene blir lengre som følge av omstillingen.

- Av helt konkrete resultater av endringsprosessen er nok forventningene mange av de samme som hos ledelsen. Ventetidene må ned og samarbeidet mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten må bli tettere og bedre. I tillegg har brukerutvalget en helt klar forventning av at noe må gjøres med pasientreiseordningen dersom avstandene til behandlingssted blir lengre. I dag er dette bare et tilskudd, og det rammer pasienter og pårørende i nord med de avstandene vi har særlig hardt.