logo Helse Nord

Rekvisisjoner har ikke kommet fram til sykehusene i Helse Nord

Røntgenrekvisisjoner for 264 pasienter i hele regionen ble ikke registrert som mottatt fra fastlegene til sykehusene.   

Publisert 21.03.2022
Sist oppdatert 22.03.2022

​Det gjelder rekvisisjoner til røntgenundersøkelser som ikke er registrert riktig i fastlegenes journalsystem, og som kontrollmekanismene i sykehusene heller ikke har fanget opp. Konsekvensen er at pasienter ikke har fått time til røntgenundersøkelser, og enkelte har derfor fått forsinket utredning.  

Omfanget av feilen kom opp fredag etter at UNN fikk meldt en sak om feil på en rekvisisjon som var sendt fra fastlegen i november, og som ikke var registrert i sykehuset sine systemer.

Det er gjort en gjennomgang i Helgelandssykehuset, Finnmarkssykehuset, Nordlandssykehuset og UNN i løpet av helgen. Av de 264 rekvisisjoner er det nå 115 som radiologer og nukleærmedisinere skal vurdere, slik at pasientene deretter blir satt opp til undersøkelse. De øvrige har allerede fått utført aktuelle undersøkelser. 

Sykehusene arbeider nå med å sørge for at de berørte pasientene får time så raskt som mulig. Konsekvenser forsinkelsene vil ha for den enkelte pasient er det for tidlig å si noe om. Det blir sendt melding om feilen til Helsetilsynet og til Datatilsynet. 

Det er flere faktorer som sammen utgjør årsaken til at feil har oppstått, og årsakssammenhengen undersøkes nærmere.

Det har vært samhandling mellom sykehusene, leverandørene og Helse Nord IKT i helga for å håndtere situasjonen. Det er iverksatt løsninger som gjør at feilen ikke kan skje på nytt. 

Spørsmål om hvordan feilen følges opp i hvert enkelt foretak, rettes til det aktuelle sykehuset via kommunikasjonsavdelingen.