logo Helse Nord

Brukerstemmen 2023:

Sammen skal vi styrke brukermedvirkningen

Rundt 60 representanter fra pasientorganisasjoner og aktører i Nye metoder var samlet denne uka for å diskutere hvordan brukermedvirkningen i Nye metoder kan bli enda bedre – og engasjementet var stort.

Mirjam Helene Pletanek Klingenberg
Publisert 26.10.2023
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Her er de tre arrangørene bak seminaret; fra venstre står Ingrid Stenstadvoll Ross, generalsekretær i Kreftforeningen, fagdirektør i Helse Sør-Øst og leder av Bestillerforum, Ulrich Spreng, og Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i FFO.

I samarbeid med Kreftforeningen og Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) inviterte Nye metoder til pasient- og brukerorganisasjonsseminaret “Brukerstemmen i Nye metoder”. 

– Vi er stolte av å være med på å arrangere «Brukerstemmen». Ingen beslutninger om meg uten meg er et viktig slagord om brukermedvirkning. Vi håper vi sammen kan sørge for at brukerstemmen blir bedre hørt. God dialog og samarbeid blir nøkkelen framover, sier Ingrid Stenstadvoll Ross, generalsekretær i Kreftforeningen. 

Fagdirektør i Helse Sør-Øst og leder av Bestillerforum, Ulrich Spreng, er tydelig på at brukermedvirkning er svært viktig for Nye metoder, og er et av satsingsområdene.

Mye har skjedd, men ikke i mål

– Vi skal styrke brukermedvirkningen innenfor de rammene vi har i Nye metoder. Vi har jobbet godt med brukermedvirkning de siste årene, men vet samtidig at vi har en vei å gå og kan bli enda bedre. Vi er veldig glade for at vi har fått til dette seminaret sammen med pasient- og brukerorganisasjonene, sier Spreng.  

Det støtter Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i FFO, og den tredje arrangøren bak seminaret. 

– Vi må jobbe sammen for at brukermedvirkningen skal bli best mulig. Mye har skjedd, men vi er ikke i mål. Vi trenger brukernes innspill for å videreutvikle og styrke brukermedvirkning i Nye metoder. Seminaret er et skritt på veien, sier Elvestad.  

Les mer på nettsiden til Nye Metoder