logo Helse Nord

Skjalg Fjellheim til Helse Nord RHF

Skjalg Fjellheim (55) er ansatt som ny direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Helse Nord RHF.

Publisert 28.09.2023
Skjalg Fjellheim

Han har siden 2015 vært politisk redaktør i Nordlys. Fjellheim begynner hos Helse Nord før årsskiftet. 

- Jeg er svært tilfreds med at Fjellheim har takket ja til denne stillingen. Han har over lang tid vært en av landets aller fremste politiske redaktører, med bred og dyp innsikt i samfunnsliv og politikk, både nasjonalt og regionalt. Dette er erfaringer som vi vil ha stor nytte av i arbeidet vi står midt i med utredning av funksjons- og oppgavedeling i Helse Nord, sier administrerende direktør Marit Lind i Helse Nord RHF.

- Jeg gleder meg til å jobbe for en fremtidsrettet og likeverdig helsetjeneste i Nord-Norge. Helse Nord står midt i et krevende arbeid med nødvendig omstilling. Det er i særklasse den viktigste organisasjonen i landsdelen, med et stort ansvar for tilbud som betyr mye for mennesker i hele Nord-Norge, sier Fjellheim.

Han fratrer umiddelbart som politisk redaktør i Nordlys.

- Det er vemodig. Men for meg er det nå riktig med et skifte når en ny og så interessant mulighet har dukket opp i min egen landsdel, sier han.

Han har lang erfaring fra ulike roller i norsk mediebransje. I perioden 1994 til 2005 var Fjellheim Dagbladets korrespondent i Nord-Norge. Han har også jobbet som journalist og vaktsjef i NRK, nyhetsredaktør i Fiskeribladet, og som kommunikasjonssjef i forskningsselskapet Norut (nå Norce). 

Han er opprinnelig fra Senja, og har siden 1992 vært bosatt i Tromsø. Fjellheim er cand.mag med studier i historie og sosiologi ved Universitetet i Tromsø, samt journalistutdanning i Bodø. I 2022 tok han Sjefskurset ved Forsvarets høgskole.

- Vi har svært dyktige medarbeidere i kommunikasjonsavdelingen i dag, men jeg ser behov for å styrke kompetansen på samfunnskontaktdelen. Helse Nord er en stor og viktig samfunnsaktør i Nord-Norge og Fjellheim vil med sin lange erfaring, kjennskap til landsdelen og forståelse av politiske prosesser, være en vesentlig styrke for vårt kommunikasjonsarbeid og dialog med det nordnorske samfunnet på alle nivåer. Jeg er svært glad for å få Fjellheim med på laget når vi nå jobber med å sikre den nord-norske spesialisthelsetjenesten for fremtiden, sier Marit Lind.

Fjellheim vil fremdeles ha bosted i Tromsø, men skal pendle til Bodø, der helseforetaket har hovedkontor.