logo Helse Nord

Skulle rekruttere én psykologspesialist til Lofoten – fikk så gode søkere at vi tilsatte to

Da Helse Nord RHF skulle rekruttere psykologspesialist til avtalehjemmel i Lofoten, dukket det opp to så gode søkere at begge ble tilsatt. Dermed får tilbudet på spesialisthelsetjenester fra psykologspesialist en betydelig kapasitetsøkning i regionen .

Publisert 25.06.2021
En elv som renner gjennom en dal

​Helse Nord RHF tildeler avtalehjemler for lege- og psykologspesialister, og disse er et viktig supplement til helseforetakenes aktivitet. Helse Nord RHF opplever at det er utfordrende å rekruttere spesialister til enkelte områder i regionen. Både fordi kompetansen er vanskelig å få tak i, men også fordi avtalehjemlene ikke alltid er lokalisert i sentrale strøk. Psykologspesialisthjemmelen i Lofoten hadde vært utlyst en gang tidligere uten å tiltrekke seg søkere.

Nylig ble det gjennomført en rekrutteringsprosess innen fagområdet psykologi som endte med at det ble tilsatt en ekstra spesialist i Lofoten.  

- Til psykologspesialisthjemmelen i Lofoten fikk vi to gode søkere, hvor den ene ønsket å jobbe fra Svolvær og den andre fra Sortland, sier seksjonsleder Frode Eilertsen ved Helse Nord RHF. Vi gjorde noen vurderinger internt og fant ut at behovet for disse tjenestene kunne forsvare det at vi opprettet en ekstra spesialisthjemmel på Sortland. Vi fant rett og slett ut at vi måtte utnytte det handlingsrommet som oppsto når vi fikk to motiverte og gode søkere, sier Eilertsen.

Resultat av dette er at Lofoten/Vesterålen får to dyktige psykologspesialister i deres område, og at kapasiteten på disse helsetjenestene økes.  Begge har takket ja til stillingen, og de vil være i arbeid i Svolvær og Sortland i løpet av høsten.