logo Helse Nord

Spesialisthelsetjenestens rapport om samfunnsansvar

Spesialisthelsetjenesten har lagt frem sin rapport for samfunnsansvar for 2021. Den viser at det gjøres mye godt arbeid, alt fra små lokale prosjekter til nasjonale satsinger. 

Publisert 28.03.2022
Bilde av coversiden til rapporten

​Energiforbruk i sykehus er den største enkeltfaktoren for direkte klimagassutslipp fra spesialisthelsetjenesten. For å nå målet om å redusere direkte CO2-utslipp fra sykehusdrift med 40 prosent i perioden 2019-2030, er kjøp av gjenvinningskraft et vesentlig tiltak.

Her leser du hele rapporten

Spesialisthelsetjenesten har et felles mål om å øke andelen gjenvinningskraft i perioden frem mot 2030. Gjenvinningskraft er el-kraft som blir produsert av energi fra norsk industri som ellers ville ha gått til spille. De fire helseregionene i Norge har inngått en nasjonal avtale om innkjøp av elektrisk kraft fra energigjenvinningsanlegg fra 2022, og dette vil gi en årlig tilgang på ca. 500 GWh. Totalt strømforbruk i de fire regionene i 2021 var ca 1000 GWh.  

-Denne avtalen utgjør en betydelig andel av vårt energiforbruk, og dette gir et vesentlig bidrag til å nå de ambisiøse målene vi har satt oss, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Terje Rootwelt. 

–Vi er oss svært bevisst at vi må snu mer av vår aktivitet i mer bærekraftig retning. 

Spillvarme og overskuddsvarme

Gjenvinningskraft er en ordning der myndighetene har redusert avgiftsnivået. Dette inngår som en del av finansieringen av anlegget som skal utnytte energi som slippes ut. Eksempel på slik energi er spillvarme fra smelteverk og overskuddsvarme fra avfallsanlegg. Kjøp av gjenvinningskraft vil påvirke CO2-regnskapet positivt og samtidig redusere kostnader for helseforetakene. Gjenvinningskraft vurderes som et vesentlig bedre alternativ for å redusere utslipp fra sykehusdrift enn å kjøpe opprinnelsessertifikater for strøm.

Mange gode eksempler

Rapporten om samfunnsansvar går særlig inn på tiltak knyttet til klima og miljø. Den viser at det gjøres mye godt arbeid, lokalt, regionalt og nasjonalt. Omlegging av drift av sykehusbygg og mer miljøvennlig transport er viktig, men det er også viktig å jobbe lokalt med tiltak som reduksjon av matsvinn og bærekraftige innkjøp. ​​