logo Helse Nord

Statsbudsjettet: 240 millioner årlig for å rekruttere helsepersonell i nord

I statsbudsjettet får Helse Nord og kommunene i nord til sammen 240 millioner årlig fremover til rekruttering av helsepersonell.

Publisert 08.12.2023
En mann i dress og slips
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor

Hensikten er å intensivere rekruttering til Helse Nord.

Fra statsbudsjettet om rekruttering av helsepersonell i nord:

  • Stortinget ber regjeringen sette av 200 millioner kroner i et varig tilskudd til Helse Nord. Pengene skal brukes som et rekrutteringstilskudd, med mål om å rekruttere og stabilisere personellsituasjonen i eksisterende helse – og sykehustilbud, og å begrense bruken av innleie.

  • Stortinget ber regjeringen etablere et varig rekrutterings – og samhandlingstilskudd til Helse Nord på 40 millioner kroner. Tilskuddet skal understøtte rekrutteringstiltak i hele regionen og tiltak som bedrer samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse – og omsorgstjenesten.

 

Administrerende direktør i Helse Nord RHF, Marit Lind, hadde følgende kommentar til NRK i forbindelse med pengene til rekruttering av helsepersonell i nord.

– Slik dette ser ut er det årlige faste penger og det vil være et kjærkomment bidrag for å prøve å få flere ansatte i helsetjenesten i Nord-Norge.

 

Les mer om statsbudsjettet på regjeringen.no.