logo Helse Nord

Stiller du opp for en nabo i nød?

Nå skal lokalsykehus, kommuner og ambulansetjeneste settes i stand til å starte blodoverføring til pasienter med livstruende blødning. For å lykkes med dette trenger vi lokale blodgivere. Er du én av våre nødblodgivere? 

Publisert 07.10.2021
Sist oppdatert 14.10.2021
En by i snøen

Det kan være langt mellom pasient og sykehus i Norge. Når ulykken rammer kan dette få store konsekvenser. Derfor skal en helt ny beredskapsordning etableres, først gjennom et pilotprosjekt i Finnmark og på Svalbard. Først ut er Svalbard, Berlevåg og Alta.

Hovedmålet med prosjekt blodberedskap er å sette lokalsykehus, kommuner og ambulansetjeneste i stand til å starte blodoverføring til pasienter med livstruende blødning. For å lykkes med dette trenger vi lokale blodgivere.

​​​​Kan være kritisk

I nord er vi ikke fremmed for vær og vind. Stengte veier og flyplasser er langt fra uvanlig. I en normalsituasjon er ikke dette noen stor utfordring, men for en pasient med behov for akutt blodoverføring er det kritisk.

operasjonssal

I enkelte tilfeller kan det være kritisk med rask blodoverføring.

Med dagens gode ambulanseberedskap er det sjelden at slike situasjoner får tragiske utfall. Men akutte blødningstilfeller kan være dødelige uten rask blodoverføring, og derfor ønsker vi en styrket blodberedskap i lokalsamfunn langt fra nærmeste sykehus. Det er dette vi håper å få til med prosjektet blodberedskap.

Her kan du lese mer om prosjekt blodberedskap

​​Vi trenger deg

For å komme i mål med ambisjonen om lokal blodberedskap i hele landet trenger vi lokale blodgivere, eller nødblodgivere som vi velger å kalle dere. 

Vi søker deg som ønsker å bidra som nødblodgiver i ditt lokalsamfunn. Er du mellom 18 og 60 år, har blodtype O, og er villig til å gi blod på kort varsel for å hjelpe en nabo i nød? Er du usikker på hvilken blodtype du har, finner du ut av det gjennom en enkel blodprøve.

Her finner du mer informasjon om det å gi blod

Ønsker du å bidra, kontakt oss her: 

Longyearbyen: blodberedskap-svalbard@unn.no

Berlevåg: blodberedskap@berlevag.kommune.no

Alta: blodberedskap@alta.kommune.no ​