logo Helse Nord

Stiller krav om økt bruk av videokonsultasjoner

I revidert oppdragsdokument til sykehusene i Nord-Norge, stiller Helse Nord RHF krav om at andelen video- og telefonkonsultasjoner skal øke til minst 30% for alle polikliniske konsultasjoner.

Publisert 11.09.2020
Cecilie Daae, administrerende direktør i Helse Nord RHF.

Kravet gjelder for tredje tertial og har delvis sin bakgrunn i gode erfaringer gjort under korona-pandemien. 

- Allerede før korona-pandemien hadde vi ambisjoner om å øke andelen videokonsultasjoner innen poliklinisk pasientbehandling, sier administrerende direktør i Helse Nord RHF, Cecilie Daae. Basert på de gode erfaringene under korona-pandemien, har vi vurdert det som hensiktsmessig å stille krav om økt bruk, sier hun.

Positive erfaringer

Både pasienter og helsearbeidere har gjort seg positive erfaringer med bruk av videokonsultasjoner. Flere pasienter har uttrykt tilfredshet over at de kan gjennomføre en 20-minutters konsultasjon, uten å måtte bruke inntil en dag på å reise til sykehuset. For noen har det til og med vært nødvendig med overnatting.  Blant annet som et resultat av at flytilbudet i Nord-Norge har blitt redusert, noe som bidrar til ytterligere belastning for pasienten, som kanskje må reise på ugunstige tidspunkter. Dette bidrar til lang reisetid.

Mange pasienter opplever mindre belastning ved bruk av videokonsultasjon og sykehuset sparer kostnader til pasientreiser.

Miljømessig er det også gunstige effekter, gjennom at andelen reiser til sykehusene går ned.

I fjor sommer implementerte Nordlandssykehuset videoløsningen Videonor, først og fremst til bruk til polikliniske konsultasjoner, men brukes også i dag til samhandlingsmøter mellom sykehus og pasientenes hjemkommuner. Alle fire helseforetak i Helse Nord har eller er i ferd med å ta i bruk Videonor.

Oppmerksomhet rundt problematiske sider

Daae påpeker at videokonsultasjoner er en svært god ordning, men at det er flere aspekter som kan oppleves som problematiske:

- Det har vært noen tilbakemeldinger på at videokonsultasjoner blir brukt som et første møte som kommer i tillegg til en konsultasjon med oppmøte. Dette er ikke meningen. Hovedregelen er at videokonsultasjoner skal være en fullgod erstatning for oppmøte for pasienten. Om videokonsultasjoner brukes som et tillegg, vil det i sum bli svært ressurskrevende for spesialisthelsetjenesten, sier hun.

Ikke alle konsultasjoner egner seg for video, og sykehusene har oppmerksomhet rundt dette. Samtidig har det vært reist problemstillinger hvor man har en bekymring for om man øker terskelen for pasienten for å få møte en lege ved oppmøte.

- Slik må det ikke bli, sier Daae. De som ytrer ønske om å fysisk møte opp, må som hovedregel få lov til det. Men samtidig må vi huske at en stor andel pasienter setter pris på å unngå reiser, dersom de kan få en konsultasjon på video.

Ønsket utvikling

I sum mener Daae det er en ønsket utvikling for alle sykehus å øke andelen videokonsultasjoner:

- I Helse Nord har vi vært tidlig ute med å ta i bruk digitale løsninger innen mange områder. Nå også på området videokonsultasjon. Min oppfordring er at de andre helseregionene også øker andelen videokonsultasjoner, når man ser hvilke gunstige effekter det har, sier hun.