logo Helse Nord

Besøk fra Grønland

Rekruttering, helsetjenester i periferien og telemedisin sto på agendaen da Helse Nord fikk besøk av Grønlands Departement for sundhet. 

Publisert 12.09.2022
Sist oppdatert 27.09.2022
Besøk fra Grønlands helseminister

​Mimi Karlsen, minister for Børn, Unge, Familie og Helse, og hennes kollegaer hadde tatt initiativ til møtet 12. september. Møtet fant sted ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø der deltakere fra Grønlands Departement for sundhet, Helse Nord RHF og UNN HF deltok.

Bakgrunnen for møtet var et ønske fra Helseminister Mimi Karlsen om å treffe Helse Nord for å orientere seg om hvordan helsesystemet i Nord-Norge fungerer for befolkningen i perifere områder, med lang avstand og spredt befolkning. Det var spesielt tre områder Helseministeren var opptatt av; 

  • ​Rekruttering av helsepersonell

  • Helsetjenester i perifere og tynt befolkede områder

  • Erfaringer med telemedisin

Forskjellige, men felles utfordringer

– Vi i Helse Nord RHF orienterte på møtet om våre utfordringer, og løsninger, for å sikre lik tilgang til helsetjenester for befolkningen vår, basert på de tema som Helseministeren ønsket å snakke om. Vi hadde gode diskusjoner der vi utvekslet mange erfaringer, forteller Daae om møtet.

Grønlands utfordringer med helsetjenester i perifere og tynt befolkede områder er mer krevende enn hva vi har i Helse Nord. Likevel er det mange fellesnevnere og like problemstillinger, som var meget nyttig å diskutere. Prosjekt blodberedskap var et tema, og helseberedskap i utfordrende områder med lange avstander og mye vær var en viktig fellesnevner for Grønland og Helse Nord. 

– Vi har begge store avstander, utfordrende klima og tynt befolkede områder. Ønsket vårt er felles: tilby befolkningen best mulig helsetjenester, vektla Cecilie Daae under sin orientering om Helse Nord.​

Urfolksperspektiv og forskning

Helse Nord skal også delta på forskningskonferansen på Grønland i år, NUNAMED​, som har et tydelig urfolksperspektiv. Her skal lederen fra SAMINOR​ (en helse- og levekårsundersøkelse i områder med samisk og norsk) skal holde innlegg. Dette ble også tema på møtet.

Videre dialog og samarbeid

Alle så et behov for å ha en videre dialog basert på de felles utfordringene som både Grønland og Helse Nord arbeider med. Både for å dele erfaring, men også for å se på muligheter for samarbeid. Etter møtet ble det delt kontaktopplysninger og avtalt videre oppfølging av dialogen som regionene har startet med.

Ceilie Daae og Mimi Karlsen  under møtet

– Vi er veldig glade for at Helse Nord kunne møte oss, og det har vært en god erfaringsutveksling på møtet som jeg er sikker på at vi kan dra nytte av i videre dialog og samarbeid, avsluttet Mimi Karlsen møtet med.​