logo Helse Nord

Storstilt sivil-militær øvelse i Bodø

Spesialisthelsetjenesten, Forsvaret, og flere sivile etater var med da det ble øvd på totalforsvaret under katastrofeøvelsen i Bodø. - Viktig og verdifull trening, sier både helsetjenesten og Forsvaret.

Publisert 04.05.2022
Pasient behandles inne i feltsykehus

​​Øvelsen Stormen Reindeer 2022 ga en sjelden mulighet til å trene på samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og Forsvaret.

Et feltsykehus ble transportert fra Setermoen og satt opp rett utenfor Nordlandssykehuset i Bodø. Flere scenarier utspilte seg rundt i byen, og pasienter ble fraktet til akuttmottaket ved sykehuset og til feltsykehuset. Både sivile og militære ambulanser gikk i skytteltrafikk, og ga alle parter svært verdifull trening på et viktig område.
- Det er viktig at flere etater får trent sammen innen rammen av totalforsvaret. Derfor er dette en svært viktig øvelse, sier oberstløytnant Rasmus Solås, sjef for sanitetsbataljonen i Brigade Nord.

Verdifull trening
​Også for spesialisthelsetjenesten er dette verdifull trening.
- I Nord-Norge er vi opptatt av totalforsvaret. Vi er 9 % av befolkningen på 45 % av landarealet, og derfor er det å se ressursene som finnes, og det at vi finner hverandre, veldig viktig for oss, sier administrerende direktør i Helse Nord RHF, Cecilie Daae.
Hun viser til andre prosjekter i regionen som er med på å styrke nettopp totalforsvaret.
- Vi har blodberedskapsprosjektet i Finnmark​ hvor vi nettopp ser på hvordan vi kan knytte oss tettere sammen, og hente gevinster ut av samarbeidet. Vi er jo også Forsvarets helsetjeneste, så det at vi får øvd oss på å jobbe begge veier er viktig, sier hun.
​​Mange læringspunkter
Helsevesenet og de sivile etatene har lenge brukt nødnett som kommunikasjonsplattform. Et læringspunkt fra fire år tilbake gjorde at også Forsvaret bruker nødnett i dag.
- Under Nasjonal beredskapsøvelse i 2018 var ett av de store læringspunktene at vi også måtte på nødnett. Det er disse forbedringspunktene som er den store gevinsten i å øve sammen. Nå får vi øvd på å bruke nødnett som felles kommunikasjonsplattform, og til senere øvelser dukker det helt sikkert opp andre læringspunkter vi tar med oss og blir bedre på, sier Solås.