logo Helse Nord

Styreleder i Helse Nord RHF trekker seg

Marianne Telle, styreleder i Helse Nord RHF, trekker seg. Styrets nestleder Inger Lise Strøm overtar som styreleder inntil videre.

Publisert 14.05.2018
Marianne Telle
- Jeg har i dag snakket med Marianne Telle. Hun er for tiden sykmeldt, men har meddelt meg at hun ønsker å trekke seg som styreleder av hensyn til Helse Nord RHF og resten av styret sin mulighet til å lede helseregionen i denne krevende perioden. Det er et ønske som jeg respekterer. Marianne Telle har ledet styret i Helse Nord gjennom svært krevende tider, og jeg er takknemlig for den jobben hun har gjort, sier helseminister Bent Høie. 

Høie understreker at det ikke er kommet frem noen opplysninger som tilsier at Marianne Telle har deltatt i anskaffelsesprosessen på en slik måte at det har påvirket prosessen, eller fått informasjon som har gitt henne fordeler i hennes lederstilling.

Administrerende direktør i Helse Nord RHF, Lars Vorland, takker Telle for den jobben hun har gjort for Helse Nord.

– Jeg har stor forståelse for at situasjonen ble krevende for henne, og at hun derfor har valgt å trekke seg. Jeg vil takke Marianne Telle for den innsatsen hun har gjort som styreleder i Helse Nord RHF. Jeg vil understreke at hun ikke har fått taushetsbelagt informasjon om flyanbudet og har heller ikke kunnet påvirke anbudet, slik enkelte forsøker å framstille det, sier Lars Vorland.