logo Helse Nord

Styret ber om mer informasjon i PCI-saken

Styret i Helse Nord RHF ber om mer informasjon i PCI-saken, og skal behandle den på nytt i desember 2017.

Publisert 25.10.2017
Sist oppdatert 06.12.2017
Styret i Helse Nord RHF behandlet PCI-saken 25. oktober 2017
Styret i Helse Nord RHF hadde saken om et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø på sitt bord i møtet 25. oktober 2017. 

– Styret ber om tilleggsinformasjon, og det vil vi få fra administrasjonen i Helse Nord RHF. Og så er det viktig å få enda bedre informasjon og forankring med politiske myndigheter i Nordland, Troms og Finnmark, sier styreleder i Helse Nord RHF, Marianne Telle.

Vedtaket ble:


 1. Med utgangspunkt i saksfremlegget ber styret i Helse Nord RHF adm. direktør om å supplere informasjonen med følgende:
  • En bred risikoanalyse av behandlingstilbudet til pasientene på Helgeland og i Finnmark ved en etablering av PCI-behandling ved Nordlandssykehuset Bodø. 
  • En risikoanalyse av dagtilbud vs. døgntilbud (inkl. kapasitet på Universitetssykehuset Nord-Norge HF og økonomi)
  • Etablering av et regionalt fagråd for kardiologi med mandat med klare retningslinjer og bestillinger for oppdraget for å skape en arena for dialog og samarbeid.

 2. Styret ber adm. direktør om å ta initiativ ovenfor politiske myndigheter i Nordland, Troms og Finnmark for informasjon og forankring.

 3. Styret ber om at oppdatert saksfremlegg legges frem i styremøte i desember 2017.  


Styresaken

Styresaken finner du her: Styremøte i Helse Nord RHF 25. oktober 2017 (se sak 108-2017 PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord)

Kontakt
For å avtale intervju med styreleder Marianne Telle eller adm. direktør Lars Vorland, kontakt Anne May Knudsen, mob. 975 92 815.Ordforklaringer

 • Koronar angiografi er en røntgenundersøkelse av hjertets kransårer for å finne en tett blodåre, som utføres før en eventuell PCI.

 • PCI (perkutan koronar intervensjon) er en spesialisert prosedyre hvor en tett blodåre blokkes ut og åpnes ved å føre en ballong inn i blodåren og blåse den opp. Pasientinformasjon: Utblokking av kransarterier - PCI (unn.no)

 • Trombolyse er en prosedyre hvor et medikament løser opp blodproppen. Dette kan gis prehospitalt, altså i ambulanse, på legekontor eller legevakt, før pasienten kommer til sykehus.

Les mer om PCI-saken