logo Helse Nord

Sykehusene får 2,5 milliarder kroner ekstra av regjeringen

I regjeringens nysaldering for statsbudsjettet i 2022 foreslås det å øke sykehusenes budsjett med 2,5 milliarder kroner, hvorav Helse Nord får 317 millioner kroner. Dette gjøres for å sikre at sykehusene kan foreta helt nødvendige investeringer og for å verne psykisk helsevern. 

Publisert 25.11.2022
Sist oppdatert 28.11.2022
Marit Lind og Ingvild Kjerkol
– Det å skjerme velferdsoppgavene er viktig i krisetider, og med en vanskelig økonomisk situasjon tar vi ansvar og bidrar til at det økonomiske resultatet for sykehusene ikke får dramatiske konsekvenser, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.​
I nysalderingen av 2022-budsjettet har regjeringen derfor kun gjort grep som de mener er helt nødvendige i dagens situasjon. Et slikt grep er å øke rammene til sykehusene i inneværende år med 2,5 milliarder kroner.

Slik fordeles midlene

Fordelingen av de 2,5 milliardene på de fire RHF-ene: 

 • Helse Sør-Øst 1 347,9 millioner kroner
 • Helse Vest 477,4 millioner kroner
 • Helse Midt-Norge 357,6 millioner kroner
 • Helse Nord 317,1 millioner kroner

Løser ikke omstillingsutfordringene

–Dette vil bedre det økonomiske resultatet for helseforetakene i år, og betyr to ting: 

 • Det vil fortsatt være rom for helt nødvendige investeringer og vedlikehold neste år, slik at vår felles helsetjeneste fortsatt kan gi god velferd uavhengig av adresse og lommebok.
 • Det vil også sette sykehusene i bedre stand til å følge opp prioriterte grupper, og her vil jeg særlig fremheve psykisk helsevern, sier Kjerkol.
 • Eierdirektør i Helse Nord RHF, Hilde Rolandsen, er glad for de ekstra midlene på kort sikt.
  - Dette er positivt for Helse Nord, men samtidig er det viktig å huske at dette ikke løser omstillingsutfordringene våre for 2023 og fremover. Vi må fortsette arbeidet med å gjennomføre endringene som skal sikre bærekraft både hva gjelder kompetanse og økonomi.

  Fakta om sykehusøkonomien

  • Sykehusene har i mange år hatt positive økonomiske resultater i tråd med det som er nødvendig for å sikre bærekraft for viktige investeringer.
  • Alle de regionale helseforetakene​​ har nå negativ økonomisk utvikling og betydelig svakere resultater i år enn hva som var forventet ved starten av 2022. Det skyldes i stor grad den sterke og uventede prisveksten. I tillegg har driften i sykehusene også i år vært påvirket av pandemien. Forslaget om tilleggsbevilgning i 2022 vil bedre denne situasjonen.
  • Den økte prisveksten er ikke kompensert i 2023-budsjettet, og vil påvirke sykehusøkonomien også i 2023. 
  • For å opprettholde økonomisk kontroll vil det være nødvendig for de regionale helseforetakene å vurdere omstillingstiltak. De regionale helseforetakene legger nå også i svært liten grad opp til vedtak om å sette i gang nye større investeringsprosjekter.