logo Helse Nord

To akuttsykehus med beredskap både i indremedisin og kirurgi på Helgeland

Administrerende direktør Lars Vorland i Helse Nord RHF foreslår en modell med to akuttsykehus for Helgelands befolkning. Ett i Sandnesjøen og omegn og ett i Mo i Rana.

Publisert 11.12.2019
Lars Vorland

Begge skal ha akuttberedskap i både i indremedisin og kirurgi og fødeavdeling.  Det vil derfor ikke være ett stort og et lite akuttsykehus.

– For meg er behovet for sykehustjenester til en økende og stadig eldre befolkning det aller viktigste. Akutt indremedisin er det som haster mest for folk flest og det gjør at det på Helgeland er mest fornuftig med to akuttsykehus, sier administrerende  direktør Lars Vorland i Helse Nord RHF.

Drives som ett sykehus

Vorland understreker i sitt saksframlegg at tjenesten skal drives som ett sykehus på tvers av geografiske lokalisasjoner. Befolkningen skal møte en kunnskapsbasert praksis, og det skal være en lik tilnærming til arbeidet med kvalitet.  

– Så foreslår jeg å bygge tilbudene på andre områder omkring de fagmiljøene som finnes i Mo i Rana og Sandnessjøen. Rehabilitering, øre-nese-hals, plastikk-kirurgi og urologi lokaliseres til Sandnessjøen. Ortopedi blir som nå i Mo i Rana. Dette blir fagområder som får hele Helgeland som nedslagsfelt lik ettsykehusmodellen, understreker Vorland. 

Tjenestetilbudet i psykisk helse- og rus bygges opp omkring nåværende DPS-organisering med polikliniske tilbud. I konseptfasen skal en vurdere hvordan det somatiske tilbudet til pasienter innen rus og psykisk helsevern skal styrkes.

Lang prosess

– Dette har vært en lang prosess. Hadde det vært enkle svar på vanskelige spørsmål hadde dette vært avklart for lenge siden. Det store engasjementet har bidratt til at vi har gått mange runder for å finne svar på spørsmål. Vi har avveid faglige og samfunnsmessige hensyn, så langt det er mulig, og foreslått en struktur som vi mener er bærekraftig faglig, personellmessig  og økonomisk, sier Vorland. 

I det videre planleggingsarbeid skal organiseringen av kreftkirurgien gjennomgås. Det samme skal prehospitale tjenester og samarbeidet om ulike funksjoner med Nordlandssykehuset og UNN.

Dokumenter