logo Helse Nord

Totalforsvaret satt på prøve

«Vi er så få i dette landet.» Dette har ikke forandret seg siden Nordahl Grieg skrev det i 1940. Sitatet er høyaktuelt. Norge rår over store områder som alle skal utvikles og forsvares like mye, dette gjelder også under en pandemi.

Publisert 27.05.2021
Sist oppdatert 28.05.2021
Cecilie Daae

​Kronikk skrevet av: 

Lars Sivert Lervik
Generalmajor, sjef Hæren

Cecilie Daae
Adm. direktør i Helse Nord

Elisabeth Vik Aspaker
Statsforvalter i Troms og Finnmark


«Vi er så få i dette landet.» Dette har ikke forandret seg siden Nordahl Grieg skrev det i 1940. Sitatet er høyaktuelt. Norge rår over store områder som alle skal utvikles og forsvares like mye, dette gjelder også under en pandemi.

 Alle har en rolle i jobben med å forsvare landet. For best mulig å benytte fellesskapets ressurser har vi valgt totalforsvarskonseptet. Totalforsvaret innebærer at offentlige myndigheter, politi, helse, forsvar og mange andre aktører samvirker for å best mulig beskytte alt vi har og alt vi er.


Elisabeth Vik Aspaker

Bilde av Statsforvalter i Troms og Finnmark, Elisabeth Vik Aspaker Foto: Statsforvalteren i Troms og Finnmark

I januar ble Totalforsvaret i nord utfordret og fikk vist sin styrke. I løpet av noen uker ankom nær 3000 allierte soldater Nord-Norge. Deres oppdrag var, sammen med norske soldater, å trene på forsvaret av Norge. Det viste seg at nær hundre av våre allierte var covid-19-positive. Gjennom tett samarbeid mellom flere av aktørene i Totalforsvaret klarte vi i fellesskap å håndtere krisen på en slik måte at allierte soldater ble ivaretatt og uten at smitten spredte seg til norske soldater eller sivilsamfunnet.

Heller ikke denne krisen løste seg av seg selv. Det krevde hardt arbeid fra sentrale aktører både lokalt og regionalt. Vi er stolte og ydmyke over innsatsen som viktige lokale samvirkepartnere som Universitetssykehuset Nord-Norge og kommunene Narvik, Harstad, Bardu og Målselv la ned, sammen med oss regionale aktører ved Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Hæren og Helse Nord RHF.

Lars Sivert Lervik

Bilde av Generalmajor, Lars Sivert Lervik Foto: Regjeringen

Denne vinterens krise med et høyt antall smittede allierte soldater har demonstrert kraften som ligger i felles innsats. Nylig evaluerte sentrale aktører i Totalforsvaret håndteringen av covid-19-utbruddet. Mange lærdommer er trukket, og noe har fungert utmerket, noe må fortsatt utvikles. En viktig lærdom er å ha oversikt over hvilke ressurser hver aktør i Totalforsvaret rår over, og å samstemme om disse ressursene er tilstrekkelige under krisen. Et forbedringspunkt vi har avdekket, er å gi partene i Totalforsvaret god nok informasjon om hvilke behov som kan oppstå. Et eksempel kan være hvilket behov Forsvaret hadde for å få analysert covid-19-prøver av alle soldater som ankom Nord-Norge i januar.

For å utvikle samarbeidet videre skal vi styrke vår evne til situasjonsforståelse, informasjonsdeling og samordning. Dette vil vi blant annet gjøre ved å bli bedre til å samordne planer samt utvikle innsikten i de ulike aktørenes evner og behov.   

Totalforsvaret her i nord har etter vår mening bestått testen det ble utsatt for denne gangen og samtidig gitt oss nyttig kunnskap. Dette skal vi bruke for være enda bedre rustet i neste møte med det uforutsette.

Beredskap koronavirus

Helse Nord RHF er i beredskap på grunn av utviklingen rundt utbruddet av det nye koronaviruset (coronaviruset).
Denne siden oppdateres fortløpende med informasjon til innbyggere, ansatte og media.
Koronavirus