logo Helse Nord

Verdens miljødag

Verdens miljødag markeres over hele verden 5. juni. Dagen skal oppmuntre til bevissthet og handling for å beskytte miljøet vårt og oppfordre til samarbeid på tvers i hele verden.

Hanne Risa, Helse Nord RHF
Publisert 05.06.2024
En person som tar et bilde av en person foran en vannmasse
Retter søkelyset mot miljørådgiver Borkamo og verdens miljødag.

Verdens miljødag har vært markert i over 50 år, og er like aktuell og viktig i dag. FN har i år valgt ørkenspredning, tørke og restaurering av land som tema for miljødagen og Saudi-Arabia er årets vertskap.  

Finn ut mer ved å se denne korte filmen med Hanna Lisa Borkamo, miljørådgiver i Helse Nord og i Nordlandssykehuset.

Hør miljørådgiver Borkamo fortelle om verdens miljødag og hva spesialisthelsetjenesten gjør for å bidra til et mer miljøvennlig samfunn.

Bærekraftmål 15 og 17

I år rettes det et ekstra søkelys på bærekraftsmål 15 livet på land og bærekraftsmål 17 samarbeid for å nå målene. Dagen oppfordrer alle nasjoner, organisasjoner og enkeltpersoner til å bidra til å gjenopprette, beskytte og fremme bærekraftig bruk av økosystemer.  
 
– Også vi i spesialisthelsetjenesten må engasjere oss og det gjør vi, understreker Hanna Lisa Borkamo, som jobber som miljørådgiver i Helse Nord RHF og Nordlandssykehuset.

Naturmangfold og mangfold av tiltak

Tidligere i år ga de administrerende direktørene i de regionale helseforetakene klarsignal for et nytt klima- og miljømål, nemlig om naturmangfold. 

Dette målet skal bidra til at vi ivaretar vårt ansvar for hvordan vi påvirker naturen og økosystemer. Spesialisthelsetjenesten skal ta vare på våre naturområder til nytte for plante- og dyreliv og til glede for pasienter, ansatte og pårørende. 

To menn i en hage
Mangfoldseksempel: Kjøkkenhagen ved UNN Breivika, med de fornøyde kokkene Robert Mentzoni og Joakim Friis. Du finner også hagen på Instagram under @sykehuskokkene.

Flere sykehus i Helse Nord har satt i gang en rekke tiltak for å bidra til naturmangfold. Alt fra å plante blomsterenger, anlegge kjøkkenhage, lage insekthotell, fase ut bruk av kjemiske plantevernmidler og bruke mer miljøvennlig gjødsel.

91% reduksjon i bruk av desfluran

– Vi gjør også mye annet som er positivt for miljøet, blant annet har Helse Nord redusert bruken av desfluran med 91 % siden 2019. Desfluran er den mest klimabelastende anestesigassen tilgjengelig i sykehus.

En mann og kvinne som poserer for et bilde med en vannmasse bak seg
Jan Eskil Severinsen og Hanna Lisa Borkamo under filming til verdens miljødag.

I tillegg har Helse Nord redusert energiforbruket, økt sortering av avfall og satser mer på flergangsartikler istedenfor engangsartikler, forteller miljørådgiver Borkamo.
 
Hun avslutter med å understreke at alt dette er viktige tiltak for at vi skal oppnå en mer bærekraftig drift og bidra til et miljøvennlig samfunn.