logo Helse Nord

Vil ha et krafttak for kvinnehelse

2. mars leverte disse fem nordnorske medlemmene, sammen med resten av Kvinnehelseutvalget, utredningen sin til helse- og omsorgsministeren. De foreslår en rekke tiltak for å bedre kvinnehelsen.

Publisert 02.03.2023
Sist oppdatert 03.03.2023
De nordnorske medlemmene av Kvinnehelseutvalget

​​​Torsdag 2. mars mottok helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol kvinnehelseutvalgets NOU «Den store forskjellen: Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse».

Målet har vært å få en oppdatert oversikt over kvinners helse i Norge og kjønnsforskjeller i helse. I tråd med Hurdalsplattformen har regjeringen varslet en ny strategi for kvinnehelse, og utvalget har også vurdert noen prioriterte innsatsområder og tiltak som er relevante for denne strategien.

​Stort engasjement

– Vi har nå fått en grundig og god utredning fra Kvinnehelseutvalget. Mange har store forventninger til utredningen og til oppfølgingen av dette omfattende arbeidet. NOU-en blir sendt på høring på kvinnedagen 8. mars. Engasjementet rundt kvinnehelse er stort, og jeg ser fram til gode høringsinnspill. Vi vil bruke høringsuttalelsene i arbeidet med kvinnehelsestrategien, som vi tar sikte på å legge fram tidlig neste år, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol til regjeringen.no​​.

Foreslår flere tiltak

Utvalget foreslår at det settes av én milliard kroner til arbeidet, og at det i tillegg må på plass en rekke tiltak, som for eksempel:

  • ​Gratis prevensjon for alle under 25 år
  • Styrking av seksualundervisning i skolen, og at denne også tilbys på samisk
  • Kjønnsspesifikke behandlingstilbud for kvinner og menn innen rusomsorg
  • Retningslinjer for bolig og kosthold for eldre, og å sikre en verdig omsorg ved livets slutt
  • Utvide muligheten for blå resept ved hormonbehandling i overgangsalderen


Utvalget har sett på utfordringer blant kvinner når det gjelder risiko og forekomst av sykdom og bruk av helse- og omsorgstjenester. De har også undersøkt hvordan kjønnsforskjeller og kjønnsperspektivet blir håndtert i arbeidet med folkehelse, i helse- og omsorgstjenestene og i forskning og utdanning.

​Utredningen skal nå ut på en høringsrunde.