logo Helse Nord

Vil være helt sikre på beredskapen for ambulansefly

Helse Nord vil være helt sikre på at ambulanseflytjenesten for kortbanenettet i Finnmark er på plass før Forsvarets bistand med helikopter avvikles. Derfor er Forsvaret anmodet om å forlenge ambulansehelikopterbasen sin i Kirkenes.

Publisert 26.07.2019
Sist oppdatert 31.07.2019
Bell 412
Helse Nord har via Helsedirektoratet anmodet Forsvaret om å forlenge ambulansehelikopterbasen med Bell-helikopteret i Finnmark også etter 2. august.

Beredskapssituasjonen er i bedring

Beredskapssituasjonen for flyambulansetjenesten er generelt i bedring. Det er stort sett nok tilgjengelige fly for operasjoner på lange rullebaner. Også for kortbanenettet er det tilgjengelige fly, men det er fortsatt noe usikkerhet om Babcocks prognose for å levere beredskap på kortbanenettet i Øst-Finnmark. 

Pasienter som har hatt behov for luftambulanse etter operatørbyttet har fått det.

– Vi ser at tilgjengeligheten på kortbanefly er i bedring, samtidig som Babcock nærmer seg å kunne levere ambulanseflyberedskap uten ekstra støtte. Vi vil likevel være helt sikre på at beredskapen for kortbanenettet er stabil før vi avvikler beredskapen Forsvaret bidrar med, sier fagdirektør Geir Tollåli, som leder beredskapsstaben i Helse Nord RHF. 

Anmodningen om å forlenge bistanden fra Bell-helikopteret er vurdert i samråd med Finnmarkssykehuset, regional AMK ved Universitetssykehuset Nord-Norge og Luftambulansetjenesten HF.

Beredskapen fungerer

Tollåli fremhever at tiltaksplanen som er utarbeidet av Luftambulansetjenesten HF har fungert bra i innkjøringsperioden til ny operatør. At Babcock har satt inn to ekstra fly som opererer på langbaner har vært viktig for å frigjøre kapasitet til å operere på kortbanenettet. De to ekstra flyene som Luftambulansetjenesten HF har tilgang til ved behov, har ikke vært benyttet den siste uka.

– Vi har stor forståelse for at overgangsperioden skaper ekstra arbeid for regional AMK og flykoordineringssentralen, som koordinerer bruken av luftambulanse. Dette er løst på en svært god måte, og det aller viktigste er at pasientene med behov for luftambulanse har fått det, sier Tollåli.

Forsvarets bidrag har vært viktig

Forsvarets Bell-helikopter har vært en viktig støtte i den utfordrende situasjonen med begrenset kapasitet på kortbanefly. Helikopteret har gjennomført 17 transporter i perioden 4. juli til 26. juli, som normalt sett ville vært gjennomført med kortbanefly. I tillegg er helikopteret benyttet til andre oppdrag som ville vært løst på andre måter i helsetjenesten.

– Hele helsetjenesten i Nord-Norge er glade for Forsvarets bistand så langt og den utmerkede jobben de gjør for oss, sier Tollåli.

Anmodningen om å forlenge basen i Kirkenes vurderes nå av Forsvaret, og tidligere erfaring tilsier at Helsedirektoratet og Helse Nord RHF får tilbakemelding i god tid før 2. august. 

Behovet for Forsvarets bistand vurderes fortløpende av Luftambulansetjenesten, Helse Nord og sykehusene.

Les relatert sak: