logo

Oppdragsdokument

Oppdragsdokumentene er helt sentrale i styringen og utviklingen av spesialisthelsetjenesten.

​Helse Nord RHF styres av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det skjer blant annet gjennom et årlig oppdragsdokument som forteller hva HOD krever gjennomført. 

I egne oppdragsdokument stiller Helse Nord RHF krav til helseforetakene i regionen.​

Her er arkiv over oppdragsdokument gitt fra Helse Nord RHF til helseforetakene. Oppdragsdokument gitt fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) til Helse Nord RHF finnes på HODs nettsider​.Vedtekter for Helse Nord RHF

Vedtekter for Helse Nord RHF finner du på regjeringen.no.
Vedtektene på regjeringen.no
Sist oppdatert 09.02.2023