logo Helse Nord

Oppdrags- og styringsdokument

Oppdrags- og styringsdokumentene er helt sentrale i styringen og utviklingen av spesialisthelsetjenesten.

Helse Nord RHF styres av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det skjer blant annet gjennom et årlig oppdragsdokument som forteller hva HOD krever gjennomført.
 
I Styringskrav og rammer stiller Helse Nord RHF årlig krav til helseforetakene i regionen.

Her er arkiv over oppdragsdokument gitt fra Helse Nord RHF til helseforetakene. Oppdragsdokument gitt fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) til Helse Nord RHF finnes på HODs nettsider​.Vedtekter for Helse Nord RHF

Vedtekter for Helse Nord RHF finner du på regjeringen.no.
Vedtektene på regjeringen.no
Sist oppdatert 08.02.2024