logo Helse Nord

Foretaksmøter

Helse Nord RHF eies av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Eierens styring av Helse Nord RHF skjer gjennom foretaksmøter.

​I foretaksmøtene behandles saker av stor og prinsipiell betydning: oppdragsdokument, saker av vesentlig betydning for tjenestetilbudet, økonomi mm.​ 
 
Foretaksmøtet er den eneste arenaen hvor ministeren kan utøve eierstyring overfor de regionale helseforetakene. 
 
Det er også rapporterings- og oppfølgingsmøter mellom Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene flere ganger i året. I tillegg er det vanlig at helseministeren har uformell kontakt med styrelederne og de administrerende direktørene i RHF-ene.​​
 
Det holdes også foretaksmøter mellom Helse Nord RHF og helseforetakene i regionen. Foretaksmøter er arenaen hvor Helse Nord RHF utøver eierstyring overfor helseforetakene.
 
I foretaksmøtene skal styreleder og administrerende direktør møte.
 

Foretaksmøter mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Helse Nord RHF 

Oversikt over foretaksmøter mellom departementet og de regionale helseforetakene:
 
 
 

Foretaksmøter mellom Helse Nord RHF og helseforetakene

 

      ​​​​​


      Sist oppdatert 26.03.2024