logo

Eieravdelingen

Eieravdelingen har eier- og styringsansvar i Helse Nord RHF. Avdelingen er organisert med stab og tre seksjoner som dekker flere fagområder.

Eieravdelingens arbeidsområder er:

  • Virksomhets- og risikostyring 

  • Styringskrav og oppfølging av helseforetakene og felleseide selskaper

  • Utvikling og oppfølging av Regional utviklingsplan

  • Digitalisering og informasjonsteknologi

  • Kjøp og forvaltning av private helsetjenester 

  • Rekruttering av avtalespesialister (lege- og psykologspesialister) og forvaltning av driftsavtaler  

  • Innkjøp og innkjøpssystem

  • Bygg, eiendom og miljøledelse

  • Analyse og datavarehus

  • Kvalitetssystem

 
Avdelingen ledes av eierdirektør, se oversikt over ledelsen i Helse Nord RHF​.

Sist oppdatert 13.12.2022