logo Helse Nord
Helsearbeider med iPad

Seksjon for forskning og innovasjon

Seksjonen er en del av helsefagavdelingen og har ansvaret for å følge opp Helse Nords forsknings- og innovasjonsstrategi. Seksjonen forvalter også regionale midler til forskning og innovasjon, samt har ansvar for å lede samarbeidsorganet mellom universitetene og helseforetakene (USAM).

​Seksjonens arbeidsoppgaver

  • Samarbeider med universitetene i Nord-Norge innen helseforskning og innovasjon

  • Koordinering av Helse Nords forsknings- og innovasjonsmidler; strategiske satsinger og årlig utlysning 

  • Legge til rette for forskning og innovasjon i helseforetakene

  • Strategisk samarbeid med andre aktører innen forskning og innovasjon: andre regionale helseforetak, universiteter, Forskningsrådet med flere

Forskning og innovasjon i Helse Nord

Tove Klæboe Nilsen

Tove Klæboe Nilsen

Direktør, forskning og innovasjon

tove.klaeboe.nilsen@helse-nord.no 986 84 862
Sist oppdatert 13.12.2022