logo Helse Nord

Helsefagavdelingen

Helsefagavdelingen ivaretar løpende rapportering til Helse- og omsorgsdepartementet, utarbeiding og oppfølging av faglige planer. Dette skjer gjennom samarbeid med tilknyttede fagråd.

Relevante lenker

Fagplaner

Fagråd

Pasientreiser

 

Sist oppdatert 13.12.2022