logo Helse Nord
En hånd som holder et kort med et ansikt på

HR- og organisasjonsavdelingen

HR- og organisasjonsavdelingen har blant annet ansvaret for strategisk HR, ledelses- og medarbeiderutvikling samt utvikling av organisasjonskultur.

Avdelingens arbeidsoppgaver

 • Leder- og ledelsesutvikling
 • Kompetanse og utdanning
 • Medarbeiderundersøkelser (MU/HMS/PSKU)
 • Bemanningsplanlegging
 • Tariff
 • HR-data
 • HR-systemer
 • HMS
 • resepsjon/sentralbord
 • arkiv
 • interndrift av kantine og møterom
 • informasjonssikkerhet i administrasjonen
 • drift og vedlikehold av teknisk utstyr
 • innkjøp av kontormateriell og utstyr

 

Sekretariatsfunksjon for:
Sist oppdatert 16.05.2024