logo Helse Nord
En hånd som holder et kort med et ansikt på

HR- og organisasjonsavdelingen

HR- og organisasjonsavdelingen har blant annet ansvaret for strategisk HR, ledelses- og medarbeiderutvikling samt utvikling av organisasjonskultur.

Avdelingens arbeidsoppgaver

  • Leder- og ledelsesutvikling
  • Kompetanse og utdanning
  • Medarbeiderundersøkelser (MU/HMS/PSKU)
  • Bemanningsplanlegging
  • Tariff
  • HR-data
  • HR-systemer
  • HMS

 

Antia Menztoni-Einarsen

Anita Mentzoni-Einarsen, HR-direktør

anita.mentzoni-einarsen@helse-nord.no 96 33 97 23

 

 
Sist oppdatert 13.12.2022