logo
En hånd som holder et kort med et ansikt på

HR- og organisasjonsavdelingen

HR- og organisasjonsavdelingen har blant annet ansvaret for strategisk HR, ledelses- og medarbeiderutvikling samt utvikling av organisasjonskultur.

Avdelingens arbeidsoppgaver

  • Leder- og ledelsesutvikling
  • Kompetanse og utdanning
  • Medarbeiderundersøkelser (MU/HMS/PSKU)
  • Bemanningsplanlegging
  • Tariff
  • HR-data
  • HR-systemer
  • HMS

Avdelingen ledes av HR-direktør, se oversikt over ledelsen i Helse Nord RHF​.​

Sist oppdatert 13.12.2022