logo Helse Nord
Finger trykker på kalkulator

Økonomiavdelingen

Økonomiavdelingen har blant annet ansvaret for konsernregnskap, finansiering og budsjettprosesser.

Avdelingens arbeidsoppgaver

 • Konsernregnskap
 • Konsernbestemmelser for regnskap og rapportering
 • Helse Nord RHFs regnskap
 • Finansforvaltning
 • Økonomisk langtidsplan og budsjettprosesser
 • Pensjonskostnader og premieutbetaling
 • Økonomimodell og -håndbok
 • Inntektssystemet 
 • Forvaltning av økonomisystemet Unit4 (Agresso)
 • Oppfølging av helseforetak, controllerfunksjon
 • Virksomhetsrapportering til styre og eier
 • Støtte og samordne helseforetakene i løpende spørsmål
 
Erik Arne Hansen

Erik Arne Hansen, økonomidirektør

erik.arne.hansen@helse-nord.no 48 00 60 69
 

Sist oppdatert 13.12.2022