logo Helse Nord

Teamtrening, simulering og kurs

Det skal gjennomføres felles tverrfaglig teamtrening (dagskurs/simulering/øvelser) i hele Nord-Norge.

Sist oppdatert 05.07.2024