logo Helse Nord

Styremøte

Styremøte i Helse Nord RHF 24. februar 2021

Passert
24.
februar
2021
  1. 24. feb. 2021, 10:00 - 16:00

Tid og sted

Når

  1. 24. feb. 2021, 10:00 - 16:00

Type arrangement

Styremøte

Hvor

Styremøtet ble strømmet på Helse Nord RHFs YouTube-side
Styremøtet vil ved behov bli lukket for offentligheten for behandling av styresaker og/eller orienteringer som er unntatt offentligheten.