logo Helse Nord

Webinar

Hvordan redusere overforbruk av radiologiske undersøkelser?

Analyseseksjonen i SKDE inviterer til webinar om overforbruk av radiologiske undersøkelser. Du får vite mer om hva helseatlas viser om overforbruk, hvorfor det er et problem og hva som kan gjøres med det.

Passert
22.
mai
2024
  1. 22. mai 2024, 09:00 - 10:15

Tid og sted

Når

  1. 22. mai 2024, 09:00 - 10:15

Type arrangement

Webinar

Arrangør

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)

Du kan se webinaret i opptak her:

Webinar om radiologi

SKDE

Mann i hvit frakk ser på skjerm

Foto: Colourbox

I dette webinaret vil vi forsøke å gi noen svar på spørsmålet om hvordan vi kan redusere overforbruket av radiologiske undersøkelser i Norge.

Radiologiske undersøkelser er en kritisk viktig del av mange utrednings- og behandlingsforløp. Behovet for helsetjenester vil øke i årene fremover, etter hvert som vi blir flere eldre i Norge. Samtidig vil mangelen på helsepersonell bli større, det er allerede stor mangel på radiologer i deler av landet.

Derfor er det avgjørende at vi bruker ressursene på de riktige og viktige radiologiske undersøkelsene, og reduserer bruk av unødvendige undersøkelser.

For å nå dette målet må vi vite mer – hvor mange unødvendige undersøkelser utføres egentlig? Hvorfor blir det utført undersøkelser som ikke egentlig er nødvendige, og hva kan vi gjøre for å redusere bruken?

I webinaret får vi høre fra analytikere, forskere, klinikere og ledere som har brukt tid på å undersøke, forstå og forsøke å gjøre noe med denne utfordringen. Vi håper å gi noen svar, og sikkert også stille noen flere spørsmål som kan ta oss nærmere målet om bedre bruk av radiologenes tid – til det beste for pasientene.

  • Velkommen – Eva Stensland (SKDE)
  • Analyser av geografisk variasjon og overforbruk av radiologiske undersøkelser – Tove Johansen og Janice Shu (SKDE)
  • Drivere av overforbruk og overdiagnostikk – Bjørn Hoffmann (NTNU)
  • Tiltak mot overforbruk av radiologiske undersøkelser – Aslak Aslaksen, Mia Mowinckel-Nilsen og Panchakulasingam Kandiah (Helse Vest)
  • Erfaringer fra Kloke Valg – Stefan Hjörleifsson (Kloke Valg, Legeforeningen)
  • Nasjonalt samarbeid for å redusere overaktivitet i sykehusene – Marit Herder og Elisabeth Pedersen (SKDE)
  • Spørsmål og avslutning (SKDE)

(foreløpige titler, mindre endringer kan forekomme)

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) arbeider for at alle pasienter i Norge skal få bedre og mer likeverdige helsetjenester.

SKDE er en selvstendig enhet i Helse Nord og har 37 ansatte fordelt på tre seksjoner og en stab. 

Følg oss gjerne i sosiale medier:

SKDE på Facebook

SKDE på LinkedIn

Kontakt