logo Helse Nord

Forskningsseksjonen

I SKDE forsker vi på geografisk og sosioøkonomisk variasjon i bruk av helsetjenester. Gjennom ulike analyser forsøker vi å forklare praksisvariasjon i helsetjenesten.

Forskningsprosjekter

Forskningsseksjonen i SKDE har pågående forskningsprosjekter innen mange fagområder: hjerte-karsykdommer, kreft, psykisk helse og muskel-skjelettsykdommer.
Forskningsprosjekter i SKDE
En person som arbeider på en datamaskin
Sist oppdatert 21.12.2023