logo Helse Nord

Forskningsseksjonen

I SKDE forsker vi på geografisk og sosioøkonomisk variasjon i bruk av helsetjenester. Gjennom ulike analyser forsøker vi å forklare praksisvariasjon i helsetjenesten.

Forskningsprosjekter

Forskningsseksjonen i SKDE har pågående forskningsprosjekter innen mange fagområder: hjerte-karsykdommer, kreft, psykisk helse og muskel-skjelettsykdommer.
Forskningsprosjekter i SKDE
En person som arbeider på en datamaskin

Forskningsnyheter

 • En sittende kvinne i svart pledd
  17. november 2023
  Delirium tremens aukar risikoen for tidleg død

  Personar som har hatt delirium tremens på grunn av høgt alkoholinntak, har større risiko for tidleg død samanlikna med personar som har andre lidingar knytt til alkoholbruk.

 • En mann som sitter ved et bord og måler blodsukkeret sitt
  13. november 2023
  Vanlig med diabetesrelatert stress

  Bekymring for framtida, komplikasjoner og følelse av utbrenthet er vanlig blant voksne med diabetes type 1. Det viser en ny studie basert på pasientrapporterte data (PROMs) fra 10 000 pasienter.

 • Mann, ansikt i hendene, fortvilelse
  6. juni 2023
  1 av 4 med rusutløst psykose får senere schizofreni

  Flere ansatte ved SKDE er medforfattere på en ny vitenskapelig artikkel som viser at én av fire personer som legges inn til behandling med rusutløst psykose, senere får en schizofreni-diagnose.

Sist oppdatert 21.12.2023