logo Helse Nord
Et løvetannfrøhode

Avtaler med private institusjoner-psykisk helse

Helse Nord har avtale med følgende private institusjoner:

Institusjonen utfører utredning og diagnostisering ved alderspsykiatrisk poliklinikk og sengepost eller ute i kommunene. Andre oppgaver er blant annet undervisning, veiledning og utprøving av nye metoder innen arbeidet med demente. Ytelsesavtalen gjeldende fra 01.01.2019 er tidsubegrenset.Avtalen​ er forlenget ut 2024.

Helse Nord RHF har avtale med Viken Senter om leveranser innen psykisk helsevern for voksne. Avtalen er gjeldende fra 1.1.2019. 
 
Traumelidelse:  Målgruppen er personer med komplekse traumelidelser, relasjonstraumer, dissosiasjonslidelser, personlighetsforstyrrelser og sammensatte lidelser der traumelidelser er en del av problemstillingen. Målgruppen er også pasienter med traumeerfaringer, hvor symptombildet er alvorlig eller gjentakende angst/depresjon. 
 
Foreldre med psykiske lidelser og alvorlige samspillsvansker: Målgruppen er foreldre med psykiske lidelser som gir samspillsvansker, og har negativ innvirkning på deres fungering som foreldre og i en familierelasjon. Både aleneforeldre og foreldrepar skal inkluderes i målgruppen. Aktuelle diagnosegrupper er de fleste allmennpsykiatriske tilstander, blant annet traumelidelser og moderat til alvorlig angst og depresjon.
 
Pasientgruppen skal ha rett til behandling på spesialisthelsetjenestenivå jfr. gjeldende lover og forskrifter.


 
 
 Sist oppdatert 16.01.2024