logo Helse Nord

Avtaler med private somatiske sykehus

Helse Nord RHF har inngått avtaler med private sykehus innenfor fagområdene ortopedi, øre-nese-hals, hjerte, plastisk kirurgi, lunge og gastro. I tillegg avtale om LIS-utdanning. 


Avtalene inngår i ordningen velg behandlingssted (fritt sykehusvalg). ​

 

Avtalen er forlenget til 30.4.2025.​

Helse Nord har inngått avtale med Aleris Helse AS i Tromsø om følgende behandlinger:

Ortopedi
Skulder / albue / underarm:
• Endoskopisk operasjon for habituell skulderluksasjon
• Sutur eller rekonstruksjon av muskel i skulder eller overarm: Artroskopisk sutur rotator
• Reseksjon eller eksisjon av clavicula: Artroskopisk eller åpen
• Myotomi eller tenotomi i skulder eller overarm: Bicepstenotomi uten tenodese
• Sutur eller reinsering av sene i skulder eller overarm: Operasjon for SLAP lesjon

Kne / legg:
• Endoskopisk reinserering av menisk
• Endoskopisk meniskreseksjon
• Annen endoskopisk operasjon på synovialhinne eller leddflate i kne

Fot / ankel:
• Annen endoskopisk operasjon på synovialhinne eller leddflate i ankel eller fot pga bruskskader
• Artrodese av annet metarsofalangealledd med intern fiksasjon
• Eksisjonsarthroplastikk tå
• NHK57 Korrigerende osteotomi (chevron), evt NHG44 TMT1 Arthrodese (Lapidus)
• Fjerning av Mortons/ overskjæring av nerve i fot/ interdigitalt nevrinom

Diverse osteosyntesefjerning:
• Fjerning av osteocyntesemateriale fra albue eller underarm
• Fjerning av osteocyntesemateriale fra håndledd eller hånd
• Fjerning av osteocyntesemateriale fra kne eller legg
• Fjerning av osteocyntesemateriale fra fot og ankel

LIS utdanning
• Eventuelt tillegg i operasjoner utført av LIS (Hovedoperatør)

Øre-Nese-Hals
• Septumplastikk
• Conchoplastikk i lokal/narkose
• Tonsillectomi/tonsilotomi  (voksne og barn)
• Adenotomi - alder <16 år
• Innlegging av ventilasjonsrør gjennom trommehinne - alder <16 år

Plastisk kirurgi
• Rekonstruksjon av mamma med fettvevstransplantasjon etter kreft eller behandling for benigne lidelser som har gitt tap av brystvev
• Bukplastikk - korreksjon av abdominalt fettforkle etter sykelig overvekt
• Bukplastikk med vertikal komponent etter sykelig overvekt
• Fjerning av overskuddshud etter sykelig overvekt, lårplastikk
• Dobbeltsidig brystreduksjon
• Arrkorreksjon
• Annen småkirurgi (lipomer, epidermpidcyster, etc, avh av anatomisk lokal)

Kardiologi
• Hjerteutredning, arbeids-EKG
• Hjerteutredning, ultralyd av hjertet
• Holter

Les hele avtalen gjeldende fra 1. mai 2020

Avtalen er forlenget til 30.4.2025.

Helse Nord har inngått avtale med Aleris Helse AS i Bodø om følgende behandlinger:

Ortopedi

Kne / legg:
• Endoskopisk reinserering av menisk
• Endoskopisk meniskreseksjon
• Annen endoskopisk operasjon på synovialhinne eller leddflate i kne

Fot / ankel:
• Eksisjonsarthroplastikk tå
• Annen endoskopisk operasjon på synovialhinne eller leddflate i ankel eller fot pga bruskskader
• Artrodese av annet metarsofalangealledd med intern fiksasjon
• NHK57 Korrigerende osteotomi (chevron), evt NHG44 TMT1 Arthrodese (Lapidus)
• Fjerning av Mortons/ overskjæring av nerve i fot/ interdigitalt nevrinom
• Ganglion fot

Kardiologi

• Hjerteutredning, arbeids-EKG
• Hjerteutredning, ultralyd av hjertet
• Holter

Les avtalen som gjelder fra 1. mai 2020

 

Avtalen er forlenget fra 01.01.2023 til 31.12.2024.

Helse Nord RHF har inngått avtale med Aleris Helse AS om leveranse av somatiske spesialisthelsetjenester:                                                                                                                   

  • Lungemedisinsk utredning, behandling og kontroll                    

  • Gastromedisinsk utredning, behandling og kontroll                         

​Henvisning kan skje fra primærlege, privatpraktiserende legespesialist/legespesialist i private sykehus eller legespesialist ved offentlige helseforetak. Henvisning kan i tillegg skje fra manuellterapeut og kiropraktor.  

Avtale lunge og gastromedisink – Aleris Helse AS

Helse Nord har avtale for kjøp av laserbehandling med Volvat Medisinske Senter AS Nord Norsk Hudlegesenter for kjøp av laserbehandling.

Avtalen omfatter hårfjerning med diodelaser for pasienter med diagnose transseksualisme og som er eller har vært i et behandlingsforløp i spesialisthelsetjenesten. Behandlingen og omfanget av denne, skal være medisinsk indisert, og anbefalt/bekreftet/henvist av spesialisthelsetjeneste i offentlig sykehus.

Avtalen gjelder fra 11.03.21 til 01.04.22. Avtalen forlenges automatisk med 1 – ett – år av gangen, frem til opphør 01.04.25Det er inngått midlertidig kortvarig avtale om leveranse av regelmessig netthinneundersøkelser for diabetisk retinopati. 

Midlertidig kortvarig avtale ut 31.12.2024. 

Avtalen inkluderer en sentral innkalling-/tolkningsenhet og fem foto-lokalisasjoner:

  • Bodø
  • Sortland
  • Svolvær
  • Mo i Rana
  • Narvik

OBS: Etter endt avtaleperiode skal henvisninger fra henvisende instans sendes til det lokale helseforetaket (v/ øyeavdelingen).


Sist oppdatert 21.03.2024