logo Helse Nord

Behandling hos private - kostnader for pasienten

Utredning/behandling på diagnosene det er inngått avtale om, gir ikke ekstrakostnader for pasientene. De betaler det samme som ved behandling ved et offentlig sykehus, det vil si egenandel. 

Kostnadene ved behandling dekkes av det offentlige. Reiseutgiftene dekkes på vanlig måte, etter trygdeetatens regler.

Helse Nords betalingsansvar omfatter den behandling som avtalene dekker og som er spesifisert i hver avtale. 

Det innebærer at hvis pasienten ønsker å benytte andre tilbud ved de private sykehusene som ikke er i avtalene med Helse Nord, må både behandling og reise finansieres av pasienten selv.


Sist oppdatert 14.02.2018