logo Helse Nord

Behandling i utlandet

Pasienter som ikke kan få nødvendig behandling i Norge, kan ha rett til behandling i utlandet etter pasient- og brukerrettighetsloven. Det er utenlandskontoret ved Oslo Universitetssykehus som håndterer søknader om dette. 

Utenlandskontoret ved Oslo Universitetssykehus​​

Sist oppdatert 18.08.2021