logo Helse Nord

Private laboratorier og røntgeninstitutt

Helse Nord RHF har avtaler med følgende private laboratorier og røntgeninstitutt:

Helse Nord RHF har inngått avtale med Evidia AS om leveranse av polikliniske radiologiske undersøkelser i Tromsø for modalitetene:
 • MR mammae
 • Mammografi
 
Henvisning kan skje fra primærlege, privatpraktiserende legespesialist/legespesialist i private sykehus eller legespesialist ved offentlige helseforetak. Henvisning kan i tillegg skje fra manuellterapeut og kiropraktor. Røntgenavdelinger i offentlige helseforetak kan også overføre henvisninger til leverandør.
 
Avtalen gjelder fra 06. september 2021. Avtalen er forlenget, og gjelder til og med 31.12.2024.
 

 

 

Helse Nord har inngått avtale med Evidia AS om leveranse av polikliniske radiologiske tjenester i Bodø.

I Bodø omfatter avtalen polikliniske tjenester innen følgende modaliteter:

 • Magnetisk resonanstomografi – MR
 • Computertomografi – CT 
 • Ultralyd – UL
 • Konvensjonell røntgen - RTG

Henvisning kan per i dag skje fra primærlege, privatpraktiserende legespesialist/legespesialist i private sykehus eller legespesialist ved offentlige helseforetak. Henvisning kan i tillegg skje fra manuellterapeut og kiropraktor. Røntgenavdelinger i offentlige helseforetak kan også overføre henvisninger til leverandør.

Avtalen gjelder fra 01.01.2020. Avtalen er forlenget, og gjelder til og med 31.12.2024.

Avtale - Radiologiske tjenester i Bodø - Aleris Røntgen.pdf

Helse Nord RHF har inngått avtale med Evidia AS som omfatter polikliniske radiologiske undersøkelser i Tromsø på følgende:
 
 • MR Prostata med IV kontrast, 1.5T eller 3T
 • MR Prostata uten IV kontrast, 1.5T eller 3T
 
Henvisning kan skje fra primærlege, privatpraktiserende legespesialist/legespesialist i private sykehus eller legespesialist ved offentlige helseforetak. Henvisning kan i tillegg skje fra manuellterapeut og kiropraktor. Røntgenavdelinger i offentlige helseforetak kan også overføre henvisninger til leverandør. Avtalen gjelder fra 1.​​​1.2022 til 31.12.2022 med mulighet til opsjon ytterligere 1 år + 1 år.  

Avtalen er forlenget fra 1.1.2023 til 31.12.2024. 

Avtale - Polikliniske radiologisk MR prostata - Aleris Røntgen.pdf

Helse Nord har inngått avtale med Unilabs Norge AS om leveranse av polikliniske radiologiske tjenester i Tromsø.

I Tromsø omfatter avtalen polikliniske tjenester innen følgende modaliteter:

 • Magnetisk resonanstomografi – MR
 • Computertomografi – CT 
 • Ultralyd – UL
 • Konvensjonell røntgen - RTG

Henvisning kan per i dag skje fra primærlege, privatpraktiserende legespesialist/legespesialist i private sykehus eller legespesialist ved offentlige helseforetak. Henvisning kan i tillegg skje fra manuellterapeut og kiropraktor. Røntgenavdelinger i offentlige helseforetak kan også overføre henvisninger til leverandør.

Avtalen gjelder fra 01.07.2020. 

Avtale - Radiologiske tjenester i Tromsø - Unilabs Norge AS.pdf

Avtale med Unilabs Norge AS, som omfatter teleradiologisk tolkning innen følgende områder:
 • Magnetisk resonanstomografi, MR vanlig
 • Computertomografi, CT vanlig
 • MR stor
 • CT stor
 • Konvensjonell røntgen
 • Oversendelse av tidligere undersøkelser
 • Øyeblikkelig hjelp 
Avtalen er gjeldende fra 01.01.2020. Avtalen er forlenget, og gjelder til og med 31.12.2024.
 
 
 

Helse Nord RHF har inngått avtale med Evidia Norge AS om leveranse av PET/CT-undersøkelser ved virksomhetens kreftsenter i Oslo. 

Avtalen gjelder fra 01. november 2023 til 31. desember 2024 med mulighet til ytterligere opsjon i 1 + 1 år.

Bestillerne av PET/CT-undersøkelser er helseforetak eid av Helse Nord RHF. 

 

PET/CT-undersøkelser 

Undersøkelse Kroppsdel PET-kode
PET-CT Hode PET-CT 1 hjerne

PET-CT
«PET skallebasis – lår»

Flere tilgrensende områder  PET-CT 2 halvkropp

PET-CT «PET skalletopp - lår»

Flere tilgrensende områder  PET-CT 2 halvkropp

PET-CT
«PET skalletopp – tå med over- og under - ekstremiteter »

Flere tilgrensende områder PET-CT 3 helkropp

Tracer

Tracer
FDG
PSMA
Flutemetamol
F-18-natriumfluorid

Komplementerende CT-undersøkelser

I tillegg kompletterende CT-undersøkelse med intravenøs kontrast. Det bemerkes at disse undersøkelsene som hovedregel forventes tatt ved eget helseforetak.

Avtale - PET/CT-undersøkelser - Evidia Norge AS, Oslo

 

Sist oppdatert 16.01.2024