logo Helse Nord

Åpne rehabiliteringsplasser sommeren 2023

Her finner du en oversikt over sommeråpne rehabiliteringsplasser i sykehusene og  plassene for rehabilitering i tidlig fase/direkte etter sykehusopphold i de private rehabiliteringsinstitusjonene. Oversikten er utviklet for å hjelpe sykehusene å finne plasser til pasienter med behov for å komme raskt i gang med rehabilitering i sommerperioden. 

Publisert 01.06.2020
Sist oppdatert 12.07.2023
Colourbox.com

​​Hele ov​ersikten finner du her: ​

Tilbudet som presenteres her er for pasienter som fyller kriteriene for rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, og som bør overføres til rehabiliteringsinstitusjon direkte fra sykehuset. Det omfatter følgende pasientgrupper:

​Institusjonene tar imot pasienter med hjelpebehov. Ta kontakt med institusjonene for å avklare i hver enkelt sak. Kontaktinformasjon finner dere på den vedlagte oversikten​.

Om henvisning

Pasienter som trenger rehabilitering direkte i forlengelse av sykehusopphold, henvises direkte til institusjonen av sykehuslege.

Andre tilbud

Andre rehabiliteringstilbud, kurs og gruppetilbud for pasienter i seinfase ved de private rehabiliteringsinstitusjonene henvises via Regional vurderingsenhet. Disse er ikke tatt med i denne oversikten.
​​