logo Helse Nord

Åpne rehabiliteringsplasser sommeren 2024

Her finner du en oversikt over sommeråpne rehabiliteringsplasser innen somatikk i sykehusene, samt plassene for rehabilitering i tidlig fase/direkte etter sykehusopphold i de private rehabiliteringsinstitusjonene. Oversikten er utviklet for å hjelpe sykehusene å finne tilbud til pasienter med behov for å komme raskt i gang med rehabilitering i sommerperioden. 

Publisert 01.06.2020
Sist oppdatert 13.06.2024
Colourbox.com

Tilbudet som presenteres her er for pasienter som fyller kriteriene for rehabilitering i spesialisthelsetjenesten og som henvises fra sykehslege for overføring direkte fra sykehuset, eller raskt etter utskriving. Pasientene kan ha noe hjelpebehov, men ikke Barthel Index score lavere enn 6/20 eller 30/100. Ta gjerne kontakt med institusjonene i forkant for å avklare om pasienten er i målgruppen og om institusjonen har kapasitet. Dersom pasienten trenger spesielle faggrupper (som ergoterapeut eller logoped), sjekk med inntakskontoret om disse er til stede i den aktuelle perioden.  

Hjerneslag og ervervet hjerneskade, subakutt fase 

Tilbud til pasienter i etterkant av akuttopphold i sykehus med behov for videre rehabilitering i spesialisthelsetjenesten (subakutt fase).

Brudd og slitasjeskader i skjelett

Gjelder pasienter med behov for spesialisert og intensiv rehabilitering i form av døgnopphold i rehabiliteringsinstitusjon etter bruddbehandling, ved komplekse skader i muskel og skjelettsystemet, kompliserte hofte og kneprotesoperasjoner.

Komplekst sykdomsbilde med behov for rehabilitering etter sykehusbehandling

Pasienter med komplekst og sammensatt sykdomsbilde med behov for rehabilitering etter behandling/akutte funksjonstap for eksempel etter langvarige sykehusopphold, følgetilstander etter operasjoner og tilstander i indre organer. Annen problematikk kan være underernæring, dekondisjonering og redusert allmenntilstand. Diagnoseuavhengige og individuelle opphold.

Om henvisning

Pasienter som trenger rehabilitering direkte i forlengelse av sykehusopphold, henvises direkte til institusjonen av sykehuslege.

Andre tilbud

Andre rehabiliteringstilbud, kurs og gruppetilbud for pasienter i seinfase ved de private rehabiliteringsinstitusjonene henvises via Regional vurderingsenhet. Disse er ikke tatt med i denne oversikten. 
​​