logo Helse Nord

Disse tiltakene prioriteres på grunn av pandemien

Helse Nord RHF vurderer fortløpende tiltak i forbindelse med covid-19-pandemien. Prosjektet Digitale pasienttjenester har ansvar for fire tiltak for å understøtte behovet for dialog og tilgang til informasjon med pasienter og mellom behandlere.

Publisert 13.05.2020
Sist oppdatert 11.06.2020
Nærbilde av hender som skriver på et tastatur

Pandemisituasjonen krever at det gjøres fortløpende prioriteringer på mange områder innen helsetjenesten. Dette gjelder også flere av leveransene prosjektet Digitale pasienttjenester i Helse Nord. Digitale pasienttjenester jobber nå primært med følgende covid-19-relaterte tiltak, mens andre planlagte leveranser er forskjøvet. 

Data- og dokumentdeling

Helse Nord har en strategisk målsetning om deling av journaldokumenter med allmennleger, kommuner, legevakt og andre relevante aktører via kjernejournal. Dette er gjenbruk av tjenesten der pasientene får tilgang til journal via Helsenorge. Tjenesten vil blant annet forbedre samhandling mellom behandlere, og redusere belastning ved at personell må ringe helseforetakene for å etterspørre informasjon.

Prosjektet jobber mot en snarlig utprøving sammen med de andre helseregionene og Norsk Helsenett.

Video mellom behandler og pasient

Helse Nord RHF samlet tidlig 2020 helseforetakene på Nordlandssykehuset i Bodø for en gjennomgang av erfaringer med videotimer i regionen.  Som et covid-19-tiltak, innføres videokonsultasjoner med pasienter i stor skala, og med ulike videoleverandører.

Utfordringen er sikker formidling av videotimen. DIPS utvikler funksjonalitet for dette i Classic og Arena slik at lenke til videotimen kan formidles via sms og brev, og konsultasjonen startes fra fagsystemet. Helsenorge tilpasser timeavtaler slik at videokonsultasjonen kan startes derfra og brukere får hjelp fra Helsenorges veiledningstjeneste ved behov. Helsenorge godkjenner leverandørene.

Videotimer via Helsenorge forutsetter at timer breddes utover de to avdelingene som er i drift ved NLSH.

Visning av covid-19 prøvesvar på Helsenorge

I løpet av juni 2020 vil covid-19 prøvesvar vises på Helsenorge.

Dette kommer i tillegg til enkle (dokumentbaserte) prøvesvar på Helsenorge. Disse vises med ti dagers utsettelse fra rekvirent har godkjent svaret.

Innføring av dialogmeldingen mellom helseforetak og allmennleger/kommunale legevakter

Allmennlegeforeningens koronautvalg ved Kjartan Olafsen, har kontaktet Helse Nord RHF med spørsmål om innføringen av dialogmeldingen kan forseres i Helse Nord. 

Prosjektet har gjennomført vellykket testing. Helgelandssykehuset vil prøve ut tjenesten. Forutsatt vellykket utprøving, vil tjenesten innføres i de andre foretakene som ønsker det, umiddelbart etter.  

Tidsplan for de prioriterte tiltakene er så snart som mulig, avhengig av leverandører og prioritering av andre covid-19-tiltak.