logo Helse Nord

Nå vises timeavtalene på Helsenorge

Pasienter ved Finnmarkssykehuset, Helgelandssykehuset og ved enkelte avdelinger i Nordlandssykehuset kan nå se timeavtalene sine på Helsenorge. I tillegg kan de sende melding om timen dersom de har spørsmål om timen eller tidspunktet ikke passer.

Publisert 30.06.2020
Colourbox.com

Pasientene i Helse Nord har i flere år hatt tilgang til å lese sykehusjournalen sin på Helsenorge. Nå kan også noen av dem også se alle timene sine ved sykehuset her. De vil også kunne bekrefte og sende meldinger med spørsmål rundt timen.

- I dag må pasienten ringe sykehuset om eventuelle endringer og avbestillinger. Den nye tjenesten vil gjøre det enklere for pasienter som slipper å vente i telefonkø og sannsynligvis også for helsepersonell som kan ta pasienthenvendelser når det passer best. Timeavtaler på Helsenorge er en sikker kanal for digital kontakt med sykehuset, sier Tove Sørensen, prosjektleder for Digitale pasienttjenester i nord.

Nordlandssykehuset har hatt tjenesten i drift ved to avdelinger siden 2016. Nå er også alle avdelingene ved Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset tatt i bruk tjenesten. I løpet av 2020 skal også de øvrige helseforetakene i Helse Nord ta i bruk tjenesten.

Hvilke timer vises?

Polikliniske konsultasjoner, innleggelser og dagbehandling er vises på Helsenorge for de som har tilgang til tjenesten. Det vil si pasienter fra fylte 16 år, foreldre på vegne av barn under 12 år og andre som pasienten har gitt fullmakt til. 

Også videokonsultasjoner på Helsenorge

Alle sykehusene i Helse Nord tilbyr nå videokonsultasjoner med pasienter. Blant annet innenfor psykisk helse- og rusområdet.

Noen av disse videkonsultasjonene vil nå kunne gjennomføres på Helsenorge. Har du fått en videotime på den nasjonale helseportalen, vil du finne den i "Timeavtaler" når du er logget inn.

Du vil få mer informasjon om videokonsultasjonen i innkallingsbrevet du mottar fra sykehuset.


Digitale pasienttjenester

Prosjektet digitale pasienttjenester i nord skal gi pasienter digital tilgang til informasjon og sikker digital kommunikasjon med sykehus og øvrig helsetjeneste.
Les mer om lanserte og kommende digitale pasienttjenester i Helse Nord
Illustrasjonsbilde