logo Helse Nord

Sykehusjournalen blir tilgjengelig i kjernejournal

16. desember starter Helse Nord utprøvingen av en ny løsning der behandlere utenfor sykehuset kan lese utvalgte dokumenter fra pasientjournalen via kjernejournal. Først ut er helsepersonell i Bodø kommune. De får tilgang til journaldokumenter fra alle sykehusene i Helse Nord. Målet er sikrere, raskere og bedre helsehjelp.

Publisert 14.12.2020
Sist oppdatert 22.09.2021
Dokumentdeling i kjernejournal: Illustrasjonsbilde av helsepersonell som ser på skjerm sammen

​I dag har ulike behandlingssteder hvert sitt pasientjournalsystem, og disse «snakker» ikke sammen. 

Nå skal en ny tjeneste gjøre deler av sykehusjournalen din tilgjengelig for helsepersonell også utenfor sykehuset via kjernejournal. Det betyr at blant annet fastlegen din, legevakten og pleie- og omsorgsektoren i kommunen din, vil få enklere tilgang på viktige helseopplysninger om deg.

Tryggere og enklere for pasienten

Bjørn Nilsen, IKT-sjef i Helse Nord RHF

Bjørn Nilsen, IKT-sjef i Helse Nord RHF

Den nye tjenesten skal bidra til tryggere, enklere og raskere pasientforløp i Helse Nord. 

- Tryggere fordi mer informasjon er tilgjengelig for rett behandler til rett tid via kjernejournalen. Det blir enklere for pasientene, ved at de slipper å gjenta hele sykehistorien sin på nytt til hver behandler og raskere fordi behandler umiddelbart får tilgang på viktig informasjon om pasienten, sier Bjørn Nilsen, IKT-sjef i Helse Nord RHF.

Dokumentdeling via kjernejournal er et nasjonalt prosjekt som er ledet av Norsk Helsenett (NHN) med Helse Sør-Øst som nasjonal samarbeidspartner. Oslo universitetssykehus (OUS) var først ut med å prøve ut den nye tjenesten 10. november i år.  

Utprøving i Bodø kommune

Helse Nord vil starte utprøvingen sin blant helsepersonell i Bodø kommune før årsskiftet.  Da vil utvalgte helsepersonell i Bodø kommune få tilgang til å lese journaldokumenter fra Finnmarksykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset. 

Til sammen deltar rundt 150 helsepersonell i Bodø kommune i utprøvingen. Disse jobber ved legevakten, Sølvsuper helse- og velferdssenter og Mørkved legesenter. 

- Etter utprøvingen skal vi evaluere tjenesten og ta stilling til videre utrulling til en større del av kommune- og spesialisthelsetjenesten både her i Helse Nord og i landet for øvrig, forteller Bjørn Nilsen. 

Innsyn blir logget 

Pasienter vil fremdeles lese journaldokumentene sine på Helsenorge, mens helsepersonell å får tilgang til dokumentene via kjernejournal.  

- Det er kun helsepersonell som har tjenstlig behov som skal benytte løsningen, og alle oppslag blir logget. Du som pasient kan enkelt se hvem som har gjort oppslag i kjernejournalen ved å logge deg på Helsenorge, understreker Nilsen. 

Les mer om dokumentdeling i kjernejournal på Helsenorge

Du som pasient kan enkelt begrense eller sperre for at helsepersonell utenfor sykehuset kan se journaldokumenter i kjernejournal. 

Les mer om hvordan du kan sperre eller begrense innsyn (Helsenorge)

Les mer på Helsenorge eller ring Veiledningstjenesten på 23 32 70 00 .

Hvis du har spørsmål om det som står i journalen din må du ta kontakt med avdelingen der du fikk behandling. Ta kontakt med det aktuelle helseforetaket i Helse Nord. 

Det er Norsk helsenett som eier løsningen og Helse Sør-Øst er med som hovedsamarbeidspartner

Digitale pasienttjenester

Prosjektet digitale pasienttjenester i nord skal gi pasienter digital tilgang til informasjon og sikker digital kommunikasjon med sykehus og øvrig helsetjeneste.
Les mer om lanserte og kommende digitale pasienttjenester i Helse Nord
Illustrasjonsbilde