logo Helse Nord

Helse Nord fikk justert oppdraget

– Jeg er svært glad for de signalene som kom om styrkingen av sykehusøkonomien, sier administrerende direktør i Helse Nord RHF, Marit Lind, etter sykehustalen til Helse- og omsorgsministeren.

Ingrid Bredesen Hangaas, Helse Nord RHF
Publisert 16.01.2024
Sist oppdatert 17.01.2024
Marit Lind, administrerende direktør i Helse Nord RHF
Endringer i sykehusøkonomien er avgjørende for å kunne drive en effektiv og fremtidsrettet spesialisthelsetjeneste, mener Marit Lind, administrerende direktør i Helse Nord RHF

– Oppdraget som Helse Nord fikk i 2022 har satt i gang en stor debatt og bekymring for at akutt- og fødetilbud skal legges ned. Det er ikke rart fordi det handler om folks trygghet i hverdagen, sa helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol under sin årlige sykehustale 16. januar 2024.

Se opptak av sykehustalen til Ingvild Kjerkol her eller les den her (regjeringen.no)


Betydelige endringer i finansieringsmodellen

I talen opplyste hun at regjeringen vil gjøre justeringer i finansieringen av sykehusene og sykehusinvesteringer. Det vil få flere positive konsekvenser for sykehusene, også i Nord. 

–  Vi varsler i dag betydelige endringer i finansieringsmodellen – og vil be Helse Nord gjøre ytterligere beregninger knytta til tilbudene i Narvik og Lofoten, for å kunne komme tilbake til dette allerede i revidert nasjonalbudsjett. Det vil si at akuttilbudet i Narvik og Lofoten ikke svekkes, understreket Helse- og omsorgsministeren. 

En person i hvit skjorte
– Selv et økt økonomisk handlingsrom løser ikke alle utfordringer knyttet til bemanning, ventetider og fristbrudd. Det vil fortsatt være behov for å gjøre endringer slik at man fremover kan ivareta både kvalitet og nærhet til helsetjenester, sa Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol under sykehustalen 2024.

Må fullføre oppdraget

Hun understreket at Helse Nord fortsatt må fullføre oppdraget med å se på hvordan de kan gi et best mulig helsetilbud innenfor de økonomiske og personellmessige rammene de har.

– Selv et økt økonomisk handlingsrom løser ikke alle utfordringer knyttet til bemanning, ventetider og fristbrudd. Det vil fortsatt være behov for å gjøre endringer slik at man fremover kan ivareta både kvalitet og nærhet til helsetjenester, sa Kjerkol og pekte på utfordringer med lange ventelister og fristbrudd.

Fremdeles utfordringer

– 30 000 pasienter står i helsekø i Nord-Norge. Antall fristbrudd øker. Man når ikke målene i pakkeforløp for kreft, og bruken av innleie er alt for høyt. Nå sliter selv vikarbyråene med å få tak i folk, sa Kjerkol.

Hun understreket at det var derfor regjeringen i 2022 gav Helse Nord oppdraget med å se på funksjons- og oppgavedelingen i regionen.

– I saken som ble diskutert i styret i Helse Nord i forrige uke var administrasjonen tydelig på at det var tvil om anbefalingene her, men at de økonomiske rammene er stramme. understreket Kjerkol.

Større muligheter for å investere i bygg og utstyr

Statsråden varslet i dag blant annet endringer i finansieringsmodellen, med lavere egenkapitalkrav og endret rentemodell.

– Jeg er glad for alle de signalene som er kommet om endringer i sykehusøkonomien. Det vil blant annet gjøre muligheten for å investere i bygg og utstyr større, noe som er avgjørende for å kunne drive en effektiv og fremtidsrettet spesialisthelsetjeneste, sier administrerende direktør i Helse Nord RHF, Marit Lind.

Sikrer akutt- og fødetilbud 

Helse- og omsorgsministeren signaliserte også at det nå vil være økonomisk handlingsrom for å sikre akuttilbudene i Lofoten og Narvik, og fødetilbud i hele landsdelen.

– Vi mottok et tydelig oppdrag fra statsråden i november 2022. Denne bestillingen har vi fulgt opp. I dag kom det tydelige nye styringssignaler fra eieren vår. Det forholder vi oss selvsagt lojalt til, understreker Lind.

Helse Nord fikk i dagens foretaksmøte formelt oppdragene for 2024, hvor ett av dem var å ta en justert prosess med å utrede funksjons- og oppgavedelingen videre. Detaljene i den videre fremdriftsplanen vil det regionale helseforetaket komme tilbake til.

Krevende periode

Marit Lind peker på at prosessen siden Helse Nord fikk oppdraget for et drøyt år siden har vært langt og krevende.

–  Det siste året har vært krevende for oss i Nord-Norge. De ansatte har hver dag, på tross av dette, stått stødig og tatt seg av pasientene våre. Det setter jeg stor pris på. Med det vi har hørt i dag blir utfordringene fremover noe mindre, men vi må fortsatt jobbe videre med omstilling for å sikre tjenestene også for fremtiden, sier hun.

Endring og omstilling i Helse Nord

Vi kan ikke lenger drive spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge på samme måte som nå. Les hvorfor og få en oversikt over pågående endringsarbeid.
Helse Nords endrings- og omstillingsarbeid
Kvinne holder hånden til person som sitter. Illustrasjonsfoto: Colourbox