logo

Aktuelt om endring og omstilling

Her finner du aktuelle saker og nyheter om det pågående arbeidet med endring og omstilling i Helse Nord.

 • En gruppe mennesker som sitter i et rom med datamaskiner
  22. september 2023
  Inviterer til dialogkonferanser med kommunene

  Helse Nord inviterer kommunene til nye dialogkonferanser med kommunene. Vi arrangerer to konferanser som arrangeres i Tromsø 30. oktober og i Bodø 3. november. Kommunene velger selv hvor de vil delta.

 • Marit Lind
  21. september 2023
  Helse Nord har ingen skjult agenda

  KRONIKK: Å bygge en bærekraftig helsetjeneste for den nordnorske befolkning, er ikke en jobb vi skal gjøre alene, men gjennom involvering og dialog med andre. Det må det ikke være noen tvil om.

 • En mann og en kvinne som holder kopper
  28. august 2023
  Utredningsarbeidet i gang

  – Nord-Norge er først truffet av eldrebølgen. Vi blir et laboratorium for resten av Norge, sier Gunnhild Berglen fra regionalt brukerutvalg. Flere av arbeidsgruppene som skal utrede funksjons- og oppgavedelingen i Helse Nord, har nå hatt oppstartsmøter.

 • regionalt brukerutvalg 2023
  20. juni 2023
  Brukermedvirkning i arbeidet med funksjons- og oppgavedeling

  Regionalt brukerutvalg har oppnevnt representanter til alle arbeidsgruppene som skal arbeide med å utrede funksjons- og oppgavedeling ved sykehusene i Helse Nord. 

 • En person som står på et podium
  15. juni 2023
  Allmøter fra nord til sør

  Hvordan skal man snakke med og informere 19 000 medarbeidere om endring og omstilling i Helse Nord? Det er uten tvil en stor oppgave. Som en start har adm. direktør Marit Lind de siste ukene holdt allmøter ved alle helseforetakene i Helse Nord. Hun fikk med seg mange gode spørsmål og innspill til det videre arbeidet.

 • Direktør i Sametinget, Inger Marit Eira-Åhrén, og adm. direktør i Helse Nord, Marit Lind.
  8. juni 2023
  Dialog om helsetjenester til den samiske befolkningen

  Ny direktør i Helse Nord, Marit Lind, har vært i Karasjok og hatt dialog både med Sametinget og Sámi klinihkka om helsetjenester til den samiske befolkningen.

Endring og omstilling i Helse Nord

Vi kan ikke lenger drive spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge på samme måte som nå. Les hvorfor og få en oversikt over pågående endringsarbeid.
Helse Nords endrings- og omstillingsarbeid
Kvinne holder hånden til person som sitter. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Sist oppdatert 28.08.2023