logo Helse Nord

Dialogkonferanser med kommuner

Helse Nord arrangerer to likelydende dialogkonferanser for alle kommunene i Nord-Norge. 

Publisert 20.04.2023
Sist oppdatert 25.04.2023
Illustrasjonstegning - folk som snakker sammen

Informasjon om dialogkonferansene her:

Dialogkonferanser med kommunene