logo Helse Nord

Intern forankring i helseforetakene

Her finner du beskrivelse av det interne arbeidet med forankring i helseforetakene. Hvert enkelt helseforetak avgjør selv hvordan de forankrer arbeidsgruppenes arbeid i sitt helseforetak.

Sist oppdatert 03.10.2023