logo Helse Nord

Årlig rapportering på forskning og innovasjon

Her finner du de årlige faglige rapporteringene over forskning finansiert av Helse Nord RHF. Disse inneholder rapportering fra forskningsprosjektene - enkeltvis og samlet, strategiske satsinger og regionale funksjoner.


Rapporten for 2022 er nå tilgjengelig i PDF-format: 

Helse Nord – Forskning – årsrapport 2022.pdf

Årsrapporter for nasjonale tjenester er publisert her

Årsrapport Innovasjon 2022.pdf


​​


Sist oppdatert 06.10.2022