logo Helse Nord

Åtte prosjekter er tildelt innovasjonsmidler fra Helse Nord

Åtte innovasjonsprosjekt fra ulike helseforetak i regionen tildeles midler etter Helse Nords innovasjonsutlysning. 

Publisert 03.06.2022

Tidligere i år lyste Helse Nord RHF ut midler til innovasjonsprosjekter i helseforetakene.  Til søknadsfristen 26. april 2022 kom det inn totalt 20 søknader. Av disse får åtte prosjekt støtte, seks i kategorien «nye prosjekt» som er to-årige prosjekt, og to i kategorien «overføring av innovasjon».

Tolv av årets søknader kom fra Nordlandssykehuset, fem fra Universitetssykehuset Nord-Norge, to fra Helgelandssykehuset og en fra Finnmarkssykehuset. Sum til fordeling til nye prosjekter i 2022 ligger på ca 3,7 millioner. Medregnet pågående prosjekter (de som fikk tildelt midler i fjor) brukes det i 2022 i alt ca. 5.8 millioner til prosjekter knyttet til den åpne utlysningen.

Utlysingen er et viktig virkemiddel for å stimulere og legge til rette for innovasjon i foretakene og utvikling og forbedring av helsetjenesten. Prosjektene som får midler har stor tematisk bredde og gjenspeiler et stort engasjement i foretakene for å utvikle og ta i bruk nye arbeidsmåter og ny teknologi til beste for pasientene.

Dette er de nye innovasjonsprosjektene som får støtte i 2022:

Disse får innovasjonsmidler
Søknadstittel
Søker
​Institusjon
​Søknadstype
Utvikling av klinisk beslutningsstøtteverktøy for ryggkirurgi integrert i DIPS​
​Karl Øyvind Mikalsen
​Universitetssykehuset Nord-Norge
​Innovasjon - nye prosjekter
​Simulator for cervical examination of pregnant and unpregnant women
Hege Hansen​​Nordlandssykehuset
​Innovasjon - nye prosjekter
​Robotic Process Automation 2.0
​Lars Eirik Hansen
​Nordlandssykehuset
​Innovasjon - nye prosjekter
​Hjemmebehandling med intravenøs antibiotika
Elisabeth Bergland Jensen​
​Nordlandssykehuset
​Innovasjon - nye prosjekter
​Persontilpasset bruk av VR-teknologi i behandling av pasienter med psykiatriske lidelser
Ulrika Larsson​
​Nordlandssykehuset
Innovasjon - nye prosjekter​
​Telemedisin med Mixed Reality
Sturla Ditlefsen​
​Helgelandssykehuset
​Overføring av innovasjon mellom foretak
Et barnevennlig sykehus​
Kirsti Neset​
​Nordlandssykehuset
​Innovasjon - nye prosjekter
Samhandling - automatisering/digitalisering av samhandlingsavvik og fakturainnsigelser

​Lars Erik Tunby
​Universitetssykehuset Nord-Norge
Overføring av innovasjon mellom foretak​

Det vil bli sendt ut brev med mer detaljert informasjon til hver enkelt søker i løpet av juni.

Komiteen som har stått for den faglige vurderingen og utarbeidet innstillingen:

  • Marit Bratlie, innovasjonsrådgiver, Helse Midt-Norge RHF (leder av komiteen) 
  • Markus Rumpsfeldt, leder for E-helse, samhandling og innovasjon, Universitetssykehuset Nord-Norge 
  • Beate Sørslett, medisinsk direktør, Nordlandssykehuset
  • Herald Reiersen, forsknings- og innovasjonssjef, Helgelandssykehuset 
  • Steinar Nyhus, seksjonsleder, avdeling for tjenesteutvikling, Helse Nord IKT 
  • Renate Elenjord, forskningsleder, Sykehusapotek Nord 
  • Jonas Valle Paulsen, innovasjons- og teknologisjef, Finnmarkssykehuset 
  • Ole Marius Johnsen, regionalt brukerutvalg 
  • Pål Vegar Storeheier, seksjonsleder forskning og utdanningskvalitet, Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet​

Innstillingen er vurdert og besluttet godkjent av forskningsdirektøren i Helse Nord RHF, Tove Klæboe Nilsen.