logo Helse Nord

Tilleggstildeling av forskningsmidler for 2016

På grunn av frigjorte midler har ytterligere 13 prosjekter fått tildelt forskningsmidler fra Helse Nord. Se oversikten her. 

Publisert 01.07.2016
Sist oppdatert 10.04.2018
En hånd som holder et glødende lys
Tildeling av forskningsmidler for inneværende år er dermed ferdigstilt.

På grunn av en del frigjorte midler samt avsatte midler til Tromsø 7-prosjekter, er det innvilget 13 nye søknader fra fjorårets søknadsbunke.

Blant disse er det fire prosjekter for fullføring av ph.d. samt mange korttidsprosjekter.  

Det bindes på denne måten ikke opp flere midler for 2017. Alle ​de nye prosjektene er i tråd med prioriteringene i vedtak i tildelingsutvalget 23. november 2015. 

​Disse fikk forskningsmidler fra Helse Nord i 2016: